Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i Cybersikkerhet 5G

Søknadsfrist: 11.04.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i Cybersikkerhet 5G

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig stilling som stipendiat innenfor Cybersikkerhet med fokus på 5G sikkerhet.

Stillingen er knyttet til Institutt for Institutt for mikrosystemer, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

Om stillingen

PhD-studenten vil jobbe innenfor rammen av forskningsgruppen Sikre Distribuerte Systemer sine forskningsprosjekter innen cybersikkerhet, og spesielt som del av forskningsprosjektet Raksha som finansieres av Norges Forskningsråd.

Fokusområdet for prosjektet er sikkerhet i 5. genererasjons mobilsystemer og bruk av disse til innen samfunnskritisk kommunikasjon. Blant aktivitetene for stillingen vil være trusselmodellering, angrepssimulering og forebygging av trusler/angrep, og da med særlig fokus på kjernenettene og systemsignalering innenfor disse. Et 5G kjernenett vil bygge på Software-Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) og utstrakt bruk av web-sentriske teknologier. Systemsignaleringen bygger i stor grad på Service-Based Architetcure (SBA).

Prosjektets mål er å forbedre sikkerheten 5G-baserte NGCC (Nødnett i Norge) som brukes av politi, helse, brann og redningstjenester. Prosjektet inkluderer en norsk mobiloperatør, myndigheter med ansvar for mobilnett og sikkerhet, forskningsinstitutter og universiteter.

Ansettelse skjer for en periode på tre år.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen digital sikkerhet, cybersikkerhet eller anvendt kryptografi. Søkere med master innen IKT og med solid fordypning i sikkerhet kan også søke. Graden må normalt være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Karakterkrav for opptak til er følgende:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Det forventes at kandidaten fullfører PhD-graden etter 3 års forskeropplæring og forskning.

Kandidaten må ha gode evner til å uttrykke seg på engelsk, både skriftlig og muntlig. Det forventes at kandidaten vil kunne arbeide selvstendig, og kunne ta initiativ for å komme i kontakt og til å samarbeide med det nasjonale og internasjonale forskningsmiljøet. Relevant erfaring vil bli tillagt vekt. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Bare kandidater fra europeiske land og NATO-land kan søke denne stillingen. Grunnen til dette er at forskningen innen cybersikkerhet kan involvere samarbeid med organisasjoner innen forsvar og nasjonal sikkerhet, der det kan bli behov for sikkerhetsklarering.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Gode sosialt
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønns-sammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Geir Myrdahl Køien, tlf: 907 52 914 ved Institutt for mikrosystemer

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
 • hovedfags-/masteroppgaven
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS