LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i barnevern

Søknadsfrist: 14.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Om stillingen

Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat i barnevern tilknyttet forskningsgruppen Barnevern og profesjonalisert omsorg.

Arbeidssted er UiT i Harstad.

Du må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet

Stipendiatens prosjekt inngår i et større forskningsprosjekt om implementering av barnets beste i kommunalt barnevern. Stipendiatens prosjekt skal tematisere reproduksjon av sosial ulikhet innenfor barnevernfeltet. Hovedprosjektet er tenkt gjennomført i Nord-Norge og skal fortrinnsvis omfatte barn (4-8 år) med ulik etnisk tilhørighet. Prosjektet er basert på både kvalitative og kvantitative metoder som gir mulighet for å utvikle ny innsikt om dilemmaer som kan oppstå i forhold til barnets beste. Innenfor hovedprosjektets rammer vil det være mulig for stipendiaten å utforme sin prosjektbeskrivelse i tråd med egen kompetanse og interesseområder. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Barnevern og profesjonalisert omsorg.

Stillingens tilhørighet

Institutt for barnevern og sosialt (IBS) arbeid tilbyr utdanninger innen barnevern og sosialt arbeid på bachelor- og masternivå. Instituttet tilbyr også enkelte videreutdanninger og enkeltstående ph.d kurs. Samlet har instituttet 55 ansatte, 45 av disse er vitenskapelige. I underkant av 500 studenter studerer ved instituttet. Instituttet er fordelt på tre campus; Alta, Harstad og Tromsø.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende innen barnevern, sosialt arbeid, sosiologi, pedagogikk og andre relevante samfunnsfaglige utdanninger. Det er krav om karakter B eller bedre på masteroppgaven for å bli vurdert som kvalifisert.Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, kan du fortsatt søke og legge ved et utkast av oppgaven.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også nødvendig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider du ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen
 • Prosjektbeskrivelse (mal finnes her)

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS