LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Laborant til SINTEFs Berglaboratorier

Søknadsfrist: 16.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

SINTEF tilbyr et bredt spekter av laboratorie- og felttjenester innenfor bergmekaniske, ingeniør- og ressursgeologiske laboratorieoppdrag, feltoppdrag og forsknings- og utviklingsaktiviteter. Berglaboratoriet er et ledende forsknings- og utviklingslaboratorium og er en verktøykasse for våre kunder og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Vi har en omfattende bergmekanisk feltaktivitet og gjennomfører geotekniske feltundersøkelser med egne borerigger. Laboratoriet har en stor andel internasjonale oppdragsgivere. I forsknings- og utviklingsprosjekter anvendes Berglaboratoriets ressurser og infrastruktur til utvikling av nye metoder, nye og bedre løsninger, samt kompetanseutvikling for kunder, egne ansatte og for studenter. Deler av virksomheten gjennomføres i tett samarbeid og i sameie med NTNU.

Vi søker etter deg som ønsker å delta i standard laboratorie- og feltoppdrag, samt bidra i forskning og utvikling. Sammen med våre forskere har du lyst til å være med å videreutvikle SINTEFs Berglaboratorium for fremtiden i et SINTEF/NTNU-samarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • HMS- og kvalitetsarbeid ved laboratoriet, inkludert 5S
 • gjennomføring av prøvingsoppgaver ved Berglaboratoriet, inklusive tilbudsutarbeidelse, prøvemottak, oppdragsforberedelse og gjennomføring, rapportskriving og administrative oppgaver, materialhåndtering og avhending
 • bistand, gjennomføring og ansvar ved feltoppdrag avhengig av erfaring og kompetanse
 • oppdragsledelse
 • rom-/ område-/utstyrsansvar
 • deltakelse i laboratorie- og feltarbeidsrelaterte forsknings- og utviklingsprosjekter eller forskningsbaserte rådgivningsoppdrag i regi av faggruppa eller andre i SINTEF

Du vil bli godt integrert i et arbeidsfellesskap ved Berglaboratoriet og få opplæring og ansvar innenfor laboratorie- og feltaktiviteten, forskningsprosjekter og forskningsbasert spesialrådgivning for industri i inn- og utland. Du vil bli en del av et bredt fagmiljø med stor frihet til å utforme din egen hverdag og med et stort ansvar.KvalifikasjonerVi søker medarbeider med relevant fagbrev, teknisk fagskole eller universitetsutdannelse på Bachelor- eller masternivå og med kompetanse og erfaring innen et eller flere av følgende felt:

 • laboratoriearbeid generelt, inkludert HMS, kvalitet og 5S
 • ingeniørgeologisk, bergmekanisk og ressursgeologisk laboratorieprøving
 • feltarbeid innen geofag
 • utstyrs- og metodeutvikling
 • instrumentering og automatisering
 • kalibrering og vedlikehold
 • IT, digitalisering og effektivisering

Du må være arbeidsom, effektiv, selvstendig og løsningsorientert og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Videre liker du å ta ansvar, arbeide i team og er kreativ, inkluderende og engasjert.

SINTEF gir sine medarbeidere

 • et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en virksomhet som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor seksti prosent av forskerne har doktorgrad
 • gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS