Ledig stilling ved Statped

Seniorrådgiver - fagstab Statped nord

Søknadsfrist: 20.10.2019

Ønsker du å ta del i spennende endrings- og utviklingsprosesser i et solid kompetansemiljø innen utdanningssektoren, da er Statped nord stedet for deg!

Vi har fra 01.01.20 ledig stilling ettårig vikariat som seniorrådgiver i fagstaben vår. Fagstaben har som hovedoppgave å bidra til at regionens fagavdelinger yter tjenester av best mulig kvalitet. Som del av dette bistår staben ledergruppen i plan- og rapporteringsarbeid både operativt og strategisk.

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer på www.statped.no

Du har et brennende engasjement for, og kompetanse innenfor kvalitetsarbeid, og er opptatt av gode prosesser fra utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag til analyse, videre til tiltaksutvikling og evaluering. I denne stillingen vil du ha mulighet til å bidra både regionalt og i utviklingen av Statped som nasjonal etat.

Arbeidsoppgaver

 • Lede eller ta del i kvalitetsutviklingsprosesser, og Statpeds plan- og rapporteringsrutiner. Dette innebærer tett kommunikasjon med fagansatte og ledere
 • Ta del i fagstabens totale oppgaveportefølje, og dermed bidra til videreutvikling av staben som team
 • Være en viktig medspiller i Statpeds satsing på digitalisering
 • Legge til rette for samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Prosessorientert
 • Innovativ og vågal
 • God til å samarbeide med andre og å bygge relasjoner
 • God formidlingsevne muntlig og skriftlig, også digitalt

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Relevant erfaring fra opplæringssektoren eller lignende
 • Kompetanse og erfaring med utviklingsarbeid, prosessarbeid og prosjektarbeid
 • Den som blir tilsatt må legge fram politiattest og ellers rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for tjenestepersoner i staten.
 • Personlig egnethet

I tillegg er det en fordel om du har noe av følgende:

 • Erfaring fra digitaliseringsprosesser
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring fra innovasjonsprosesser

Vi tilbyr

 • Stillingen er lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr 50-72, tilsvarende kr 449.300 – 667.200 brutto pr år
 • En spennende og utfordrende stilling i en organisasjon som vektlegger faglig kvalitet i tjenesteutøvelsen og profesjonalitet i alle ledd
 • Gode kollegaer og en organisasjon i utvikling
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Andre opplysninger

 • Antall stillinger: 1
 • Vikariat 1 år fra 01.01.2020
 • Arbeidssted: Tromsø
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Du rapporterer til regiondirektør
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo

Søknadsfrist 20.oktober

Arbeidsstyrken i staten skal speile mangfoldet i befolkningen i størst mulig grad. Statped sitt mål i personalpolitikken er en balansert sammensetning av alder og kjønn og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen

Kontakt oss:

 • Kristin Fastvold (Regiondirektør), 412 91 232