Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 23.02.2020

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, er det en ledig stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk. Den som ansettes vil ha sin daglige praksis ved UiT, Campus Alta.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Søker utformer selv prosjektskisse for doktorgradsprosjektet. Ved en eventuell ansettelse vil skissen videreutvikles i samarbeid med veileder. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Stipendiaten vil bli en del av et aktivt og engasjert miljø av cirka 30 ph.d.-stipendiater ved instituttet. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Realfagsdidaktikk. Forskningsgruppen har som mål å bidra til å styrke og stimulere til realfagsdidaktisk forskning og utviklingsarbeid. Matematikkdidaktikk er et forskningsområde innenfor denne gruppen.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Instituttleder Gøril Figenschou, Telefon: 78 05 01 17 - E-post: [email protected] eller
 • Studieleder for grunnskolelærerutdanningene, Yngve Engkvist, Telefon: 78 45 01 33 - E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad/hovedfag relevant for skole- og lærerutdanningsfag i matematikk/matematikkdidaktikk.

Søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig, eller må være innstilt på å lære seg norsk.Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.Søker må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD HSL-fakultetet

Søkers potensial for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter, evt. også diploma supplement
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på to-tre referanser
 • Masteroppgaven
 • Evt. andre arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Prosjektbeskrivelse. Mal for prosjektbeskrivelse finner du her.Prosjektskissen skal være på inntil fem sider. Skissen skal angi tema, problemstilling, sentrale forskningsspørsmål, metode og eksempler på litteratur knyttet til prosjektet.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Dokumentasjonen må være sertifisert/attesterte kopier. Vi aksepterer kun søknader som er sendt elektronisk via www.jobbnorge.no.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.  Les mer på Lånekassens sider.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen