Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Videofotograf / redigerer (Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora)

Søknadsfrist: 23.05.2019

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora søker Videofotograf/redigerer

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter videofotograf/redigerer ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Fakultetsadministrasjonen dedikert til Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har en nasjonal posisjon innenfor forskning og undervisning i lese- og skrivevansker, læringsmiljø og atferd gjennom Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret)

Hovedoppgaver

 • videofotografering ute på lokasjon og i Lesesenterets eget videostudio
 • redigering og produksjon av video til bruk på nett, i undervisning og konferanser, herunder rene produsentoppgaver
 • bidra med fagkompetanse i utviklingen av ideer og manuskript til filmer, i samarbeid med andre fagansatte
 • vedlikehold og videreutvikling av universitetets utstyr og teknologi for videoproduksjon og -lagring

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå, særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • erfaring som fotograf/redigerer og med bruk av profesjonelt videoproduksjonsutstyr og programvare
 • svært gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

Videre legges det vekt på at den som ansettes har

 • innsikt i aktuelle standarder og teknologier for videoproduksjon, lyd- og bildebehandling og publisering
 • erfaring med undervisningsfilm, dokumentarfilm, nyhetsreportasjer, featureprogram og lignende
 • erfaring med profesjonelt opptaksutstyr og arbeid med Adobe Premiere Pro / Adobe After Effects, Final Cut pro – eller tilsvarende
 • estetisk sans, evne til formidling og selvstendig arbeid med utvikling av bildefortellinger
 • evne til samarbeid, forståelse for faglige problemstillinger og formidling av disse som video
 • interesse for og evne til å følge med på utviklingen i teknologi for videoproduksjon og –publisering
 • erfaring fra universitets- og høgskolesektoren

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 472 300-565 500 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef Joachim Kolnes Andersen (Lesesenteret), tlf: 48106033 e-post: joachim.k.an[email protected] eller til
 • Kontorsjef Ingar Lee (Læringsmiljøsenteret), tlf. 99737813, epost [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. Relevante vitnemål, attester, arbeidsprøver og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Søk stillingen