Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Utvekslingambassadører

Søknadsfrist: 01.09.2019

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) søker Utvekslingambassadører


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien.Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder.

Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og planlegging.

Fakultetsadministrasjonen er organisert i to underliggende enheter, Enhet for forskningsadministrative tjenester (FAT) OG Enhet for utdanningsadministrative tjenester (UAT).

Om stillingen

Er du student ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN)?

Har du vært på utveksling i løpet av utdanningen din?

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Vi trenger din hjelp til å få flere studenter til å reise ut.

Vi søker etter motiverte studenter som er interessert i å være «utvekslingsambassadører».

Studentambassadørene vil få opplæring og veiledning.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede studenter som ønsker å reise på utveksling.
 • Delta på rekrutteringsmøter.
 • Holde presentasjon (Dele egne erfaringer).
 • Utadrettet markedsføring.
 • Stå på stand.
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen/funksjonen.

Kvalifikasjonskrav

 • Du er student ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Du har vært på utveksling i løpet av studietiden
 • Du er initiativrik, selvstendig og kontaktskapende
 • Du må kunne holde presentasjoner
 • Du må være pliktoppfyllende

Lønn

Studenter BA nivå: Statens lønnstabell lønnstrinn 24

Studenter MA nivå: Statens lønnstabell lønnstrinn 32

Studentambassadørene lønnes etter timebasis. Forventet arbeidstid er 15-20 timer i løpet av ett semester, maks 30 timer per semester.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Søknad

Send en søknad med informasjon om deg selv, CV og hvorfor du ønsker å være «utvekslingsambassadør».

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Søk stillingen