Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Studentombud

Søknadsfrist: 20.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter studentombud for ansettelse i en åremålsperiode på fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder.

Den som ansettes skal bistå og rådgi studenter, inklusiv doktorgradsstudenter, i saker knyttet til studiesituasjonen. Ombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Universitetets studentombud er en frittstående instans som ikke er underlagt noen instruksjonsmyndighet og som rapporterer direkte til styret gjennom årsrapporten. Organisatorisk er studentombudet plassert i rektors stab med kontorsjef som personalleder.

Hovedoppgaver

 • bistå og rådgi studenter i saker knyttet til studiesituasjonen
 • påse at studentenes rettigheter ivaretas og at saker får en forsvarlig og korrekt saksbehandling
 • bidra til at saker løses på lavest mulig nivå
 • aktivt informere om ombudets rolle og gi opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter
 • ta opp saker på eget initiativ for universitetsstyret eller andre organ med beslutningsmyndighet
 • utarbeide årsmelding til universitetsstyret og rapportere forløpende til rektor om alvorlige saker

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • har integritet, god rolleforståelse og evne til å opptre uavhengig
 • er serviceinnstilt, løsningsorientert, fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å være tydelig og vise gjennomslagskraft
 • er proaktiv, selvstendig og strukturert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • lønn som rådgiver etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 600.00-700.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning og innplassering som seniorrådgiver vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf 51 83 11 91, e-post [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen