Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Malerikonservator

Søknadsfrist: 01.07.2019

Arkeologisk museum søker etter Malerikonservator

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter dyktig og erfaren malerikonservator til Arkeologisk museum, Avdeling for konservering.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling.


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Konserveringsavdelingens pt 18 ansatte fordeler seg på tre fagområder:

 • arkeologisk konservering og naturvitenskapelige laboratorietjenester
 • steinkonservering og bygningsrestaurering
 • malerikonservering og bygningsundersøkelser

De to sistnevnte fagområdene er oppdragsfinansierte, og det er innenfor malerikonserveringsområdet vi nå trenger å styrke bemanningen fra to til tre fast ansatte. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Hovedoppgaver

 • behandle og konservere malt kunst på tre og lerret
 • gjennomføre farge- og bygningshistoriske undersøkelser
 • utarbeide søknader med behandlingsforslag til Riksantikvaren samt oppdragsrapporter
 • gi råd innenfor forebyggende konservering som del av oppdrag
 • formidle

Kvalifikasjoner

Vi søker etter konservator som:

 • har godkjent konserveringsutdannelse på masternivå eller tilsvarende. Utenlandske mastergrader bør være (eller søkes om å bli) godkjent av NOKUT.
 • har erfaring og evne til å initiere, lede og gjennomføre konserveringsprosjekter både faglig, økonomisk og administrativt.
 • fortrinnsvis har erfaring fra konserveringsprosjekter hvor Riksantikvaren har vært involvert. Erfaring med behandling av kirkekunst samt limfargedekor er også en fordel.
 • har gode datakunnskaper.
 • kan arbeide selvstendig og i team med forskere, andre konservatorer og håndverkere.
 • er nytenkende og kreativ.
 • kan jobbe i høyden på stillas.
 • har gode ferdigheter i norsk, eller et annet nordisk språk. Gode engelsk kunnskaper er en fordel. Norsk er arbeidsspråket i avdelingen.

Videre vil det særlig bli lagt vekt på at den som ansettes har:

 • god forståelse for og kunnskap om oppdragsvirksomhet innenfor kulturminnevernet.
 • godt kjennskap til konserveringsetiske prinsipper.
 • sod samarbeidsevne.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087 overingeniør, kr 488.000 - 583.900 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder Inger Marie Egenberg, tlf: 51 83 26 89 / 91155423, e-post: [email protected] eller til
 • Malerikonservator Hilde Smedstad Moore, tlf: 51 83 26 88 / 99264739, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Stavanger har få menn i konservatorstillinger og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen