Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førstekonsulent innenfor eksamen - Det teknisk-naturvitenskapeligefakultet

Søknadsfrist: 15.04.2020

Om stillingen

Da en av våre ansatte skal ut i svangerskapspermisjon har vi ledig vikariat som førstekonsulent innenfor eksamen ved Det teknisk-naturvitenskapeligefakultet, Fakultetsadministrasjonen, Enhet for studieadministrative tjenester. Vikariatet er for et år med mulighet for forlengelse.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder.


Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og planlegging.


Fakultetsadministrasjonen er organisert i to underliggende enheter, Enhet for forskningsadministrative tjenester (FAT) OG Enhet for utdanningsadministrative tjenester (UAT).

Stillingens hovedoppgaver er innenfor planlegging, gjennomføring og avvikling av eksamener ved fakultetet, herunder klagesaksbehandling.

Hovedoppgaver

 • saksbehandle og følge opp klager på sensur og på formelle feil
 • forberede saker til universitetets klagenemnd og andre saker som krever juridisk vurdering
 • utrede og forberede saker til styrer og råd ved fakultetet
 • bidra til samarbeid og teamutvikling i nyetablert eksamensteam ved enheten
 • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • utdanning på minimum bachelornivå innenfor rettsvitenskap. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra norsk eller nordisk utdanningsinstitusjon
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • har god skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408 kr 414 000 - 480 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Fakultetsadministrasjonen har få menn i adminsitrative stillinger og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen