Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Universitetslektor i matematikk / matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 26.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig ett års vikariat i undervisningsstilling som universitetslektor i matematikk/ matematikkdidaktikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Vikariatet er ledig fra 01.08.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, tilbyr grunnskolelærerutdanninger samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 80 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet.

Som universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, veilede og drive med eksamensrelatert arbeid innenfor aktuelt fagområde, samt ha administrative oppgaver.

Du vil få et særlig ansvar for undervisning i matematikk/ matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningene, særlig knyttet til 1. - 7. trinn. Etter- og videreutdanning i matematikk for lærere kan også være aktuelt.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha høyere grads eksamen innenfor fagområdet.

Vedkommende må også ha relevant yrkespraksis, fortrinnsvis undervisningserfaring fra relevante utdanninger på universitet/høgskole, og/eller grunnskole. Undervisningserfaring fra videregående skole kan også være aktuelt.

Den som ansettes må ha pedagogisk og didaktisk kompetanse og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk.

Videre legges det vekt på at du

  • har en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
  • har evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
  • har høy arbeidskapasitet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
  • er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram for undervisere ved UiS
  • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 520.000 - 580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
  • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og prøveundervisning.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: +47 518 33 545, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen