Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i utdanningsvitenskap / pedagogikk

Søknadsfrist: 29.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap/pedagogikk ved Fakultet for utdannngsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Stillingen er ledig fra 1. august 2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion, historie, norsk for internasjonale studenter samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 60 ansatte og 1100 studenter tilknyttet instituttet.

Forskningstema for stillingen er uteskole eller «education outside the classroom» (EOtC). EOtC defineres som jevnlig læreplanbasert undervisning utenfor klasserommet i fri natur eller på kulturelle steder, som er vanlig praksis i skandinaviske land. En del norske lærere ser på uteskole som et viktig konsept som bør utvides i forbindelse med den nye læreplanen. Det har imidlertid vært lite forskning på utbredelse og karakter av uteskole i Norge. Stillingen er ment å bidra til kunnskap om og gi en kartlegging av uteskole i Norge.

Dessuten skal et videre tema utformes av kandidaten. Mulige temaer kan omfatte undersøkelser av intervensjoner eller effekter, utdyping av pedagogiske begreper, eller meta-analytiske eller internasjonale komparative utdanningsmetoder. For eksempel kan intervensjonsstudier eller tverrsnittsundersøkelser undersøke effektene av EOtC som inkluderer, men ikke er begrenset til, lærings-, helse- eller miljøutfall. Utdyping av pedagogiske konsepter kan omfatte utvikling av digitale verktøy eller læringsprogrammer.

Stillingen vil være tilknyttet The Greenhouse (http://newnatures.org/greenhouse), et programområde som representerer miljøhumaniora ved Universitetet i Stavanger, og avhengig av det selvvalgte temaet, et annet relevant forskningsområde på Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (https://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utdanningsvitenskap-og-humaniora/).

Forskningsprosjektet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som blir tilsatt vil jobbe på heltid med prosjektet og at hun/han vil delta i fagmiljøet ved fakultetet og universitetet. Vi oppfordrer også kandidaten til å inkludere et internasjonalt forskningsopphold ved en kjent og relevant forskningsinstitusjon i ansettelsesperioden.

Førsteamanuensis i pedagogikk Ulrich Dettweiler vil fungere som hovedveileder og vil sørge for tett metodologisk og tematisk veiledning. Det vil i tillegg bli utnevnt en medveileder.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Dette er en ren forskningsstilling uten undervisning. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide et foreløpig prosjektforslag (2000 ord) for et doktorgradsprosjekt innen utdanningsvitenskap med en problemstilling innenfor temaet «uteskole». Prosjektforslaget skal først kort beskrive tilnærmingen for kartleggingen, og deretter utdype og beskrive forskningsfeltet, problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming til emnet du ønsker å utforske. Vi oppfordrer kandidater til å utvikle innovative og gjennomførbare prosjektforslag som utforsker og utfordrer konseptet «uteskole» på en konkret og tydelig måte. Prosjektforslaget ditt vil danne grunnlag for søknadsvurderingen. I løpet av de første tre månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen videreutvikles i samarbeid med dine veiledere og utformes til den endelige prosjektbeskrivelsen. Malen til prosjektplan, som skal brukes som utgangspunkt, finner du her.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter søkere med sterk akademisk bakgrunn som har fullført en femårig mastergrad (3+2) innen utdanningsvitenskap, pedagogikk, lærerutdanning, psykologi, sosiologi, kulturstudier eller beslektede felt, helst av nyere dato; eller ha tilsvarende kvalifikasjoner som kan gi grunnlag for å fullføre doktorgrad.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er interessert i å jobbe tverrfaglig
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har svært gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • har gode muntlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen