Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i petroleumsgeologi

Søknadsfrist: 05.11.2019

Institutt for energiressurser søker etter Stipendiat i petroleumsgeologi

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i petroleumsgeologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra 1.1.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonaltmiljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Prosjektets tittel er “Integrert geologisk, geofysisk, reservoar og beslutningsanalyse av Edvard Grieg-feltet, Utsira High, Nordsjøen”.

Edvard Grieg-feltet er et oljefelt lokalisert på Utsira høyden i Nordsjøen. Produksjonsstart var i 2015. Reservoaret består av Triasiske til kretasiske sedimenter avsatt i alluviale miljøer med konglomerater og eoliske sandsteiner, dekket av en transgresive, marin, kretasisk sandstein. Cirka 70% av reservene finnes i sandstein, mens 30% er i konglomerater. Disse sedimentene er vanskelig å karakterisere og korrelere ved bruk av seismikk og brønndata. Dermed er det utfordrende å forutsi facies og egenskaper, så vel som væskestrøm i feltet.

Målet med dette prosjektet er å få til bedre beslutninger ved å integrere geologisk, geofysisk, reservoarteknikk og beslutningsanalyseforskning, samt forbedre prediksjonen for sedimentære faser, bergegenskaper og væskestrøm i Edvard Grieg-feltet. Som en del av det overordnede målet i oppgaven, skal man også forsøke å evaluere hvor godt denne forbedrede modellen er i stand til å gi bedre produksjonsprognoser og utvinning. Fokuset er på tre hovedområder: 1. Geologisk modell, som hovedsakelig inkluderer bruk av geofysiske teknikker (f.eks. Hastighetsmodellering og seismisk inversjon) for å forbedre strukturell og facies-/ egenskap-modellering, 2. Tektonisk og sedimentær utvikling av feltet ved bruk av strukturell restaurering og stratigrafisk modellering, og 3. Modellerer usikkerhet gjennom ensemble-basert optimalisering og ved bruk av dynamiske (4D seismiske og produksjons) data.

Alle dataene fra Edvard Grieg-feltet ble donert av Lundin til IOR-senteret. Forskere vil i dette prosjektet ha tilgang til et unikt datasett. Doktorgraden vil hovedsakelig bli utført ved Universitetet i Stavanger, selv om det er i nært samarbeid med Lundin fagfolk.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor petroleumsgeologi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Den ideelle kandidaten for stillingen bør ha kompetanse innenfor geologi, geofysikk og reservoarmodellering. Han / hun bør kunne integrere disse fagområdene for å gjennomføre prosjektet. Seismisk, brønntolkning og geomodellering ved bruk av verktøy som Petrel eller RMS er en forutsetning. Kunnskap om hastighetsmodellering, seismiske attributter og seismisk inversjon er en fordel. Kompetanse innenfor strukturell tolkning (f.eks. Move) og stratigrafisk framovermodellering (f.eks. GPM) er ønsket. Kompetanse på reservoarmodellering (f.eks. Matching av historikk) er også ønskelig.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen