Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i bildebehandling og maskinlæring

Søknadsfrist: 15.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat innenfor fagfeltet bildebehandling og maskinlæring ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig fra mai 2020.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Vi tar imot søknader til full-tids stillinger som doktorgrads-stipendiat, «Early Stage Researcher» (ESR), innen det EU-finansierte Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network, “CLARIFY - CLoud ARtificial Intelligence For pathologY”, Grant Agreement nummer 860627. CLARIFY er et innovativt, multinasjonale, og interdisiplinært forsknings- og opplæringsprogram som knytter sammen to høyt differensierte spesialiteter: ingeniørvitenskap og medisin, med fokus på digital patologi. For mer informasjon, se www.clarify-project.eu.

Det vitenskapelige målet med CLARIFY er å utvikle robuste automatiserte digitale og diagnostiske verktøy basert på digital bildebehandling, kunstig intelligens / maskinlæring, «cloud computing» og blockchain-teknologi, for å muliggjøre økt kunnskapsdeling og å forbedre beslutningsgrunnlag ved diagnostisering. Tre spesifikke og utfordrende krefttyper vil bli studert: i) Trippel negativ brystkreft (TNBC), ii) Ikke-muskelinvasiv blærekreft med høy risiko (HR-NMIBC), iii) Spitzoid melanocytiske lesjoner (SML).

CLARIFY-prosjektet omfatter 12 stillinger innen i) kunstig intelligens, ii) «cloud computing» og iii) klinisk patologi.

Denne annonsen gjelder ESR5 stillingen, som er kunngjort på CLARIFYs nettsted, med delprosjekttittel: “Extracting diagnostic and prognostic information from histological images of non-muscle invasive bladder cancer (NMBC)”

Hovedoppgavene til ESR5 vil være å definere og utvikle algoritmer ved bruk av bildebehandling og maskinlæringsteknikker, som dype nevrale nettverk, for å karakterisere NMBC og trekke ut egenskaper med diagnostisk betydning. Dette vil videre bli brukt til både klassifisering av grad, samt risiko for tilbakefall og progresjon av sykdommen. Det vil også bli kombinert med et content based image retrieval (CBIR) system, for å finne lignende tilfeller med kjent oppfølgingsinformasjon fra etablerte databaser.

ESR5 vil ha sin viktigste arbeidsplass ved Universitetet i Stavanger. Nært samarbeid og utveksling med prosjektpartnere og andre ESR-er involvert i prosjektet er sentrale elementer i Marie Skłodowska-Curie-programmet. Obligatoriske utstasjoneringsperioder er inkludert i prosjektet, og kandidaten vil tilbringe tid på prosjektpartneres lokasjoner for å få tilgang til / utveksle data, modeller og annen nødvendig informasjon for å gjennomføre prosjektet.

Planlagte utstasjoneringer ESR5:EMC (M11-M13): Interpretation of WSI and definition of clinical knowledge for urinary bladder cancer; BY (M21-M23): Blockchain Frameworks; UPV (M31-M33): Novel pattern identification

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor elektrofag, biomedisinsk ingeniør eller datafag, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Du må fra din mastergrad ha emner som:

 • signal- og/eller digital bildebehandling
 • maskinlæring
 • programmering

I tillegg er det en fordel å ha emner/dokumentert kunnskap innenfor følgende:

 • dype nevrale nett
 • biomedisinsk bildebehandling

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Lønnen er garantert å oppfylle retningslinjene til Marie Skłodowska-Curie-tiltak for "Early Stage Researchers".Researchers.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra utenlandsopphold i anerkjente relevante forskningsmiljø. Ettersom Innovative Training Network (ITN)-programmet har som mål å fremme mobilitet over landegrensene, er en betingelse for stipendet at stipendiaten ikke må ha bodd eller utført hovedaktiviteten sin (arbeid, studier osv.) i Norge i mer enn 12 måneder av de 3 årene rett før rekrutteringsdatoen. Korte opphold, for eksempel ferier, tas ikke med i betraktningen. Videre må kandidatene være i de første fire årene av forskerkarrieren og ikke allerede ha en doktorgrad.

Hvis du er interessert i mer enn en CLARIFY ESR stilling, må du være oppmerksom på at du kan søke på maksimalt tre stillinger, og bør rangere de ut fra dine preferanser. Denne informasjonen må inkluderes i søknaden.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Professor Kjersti Engan, tlf: +47 5183 2008, e-post: kjersti.engan@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf: +47 5183 3525, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen