Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i risikostyring

Søknadsfrist: 28.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i risikostyring ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Stillingen er ledig fra 1. januar 2020.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra forskningsrådet

Forskningsområdet for stillingen er risikostyring knyttet til petroleumsvirksomhet og permanent nedstengte brønner

Stillingen er en del av forskningsprosjektet «Project of quantitative risk analysis for designs of permanent abandonment of wells» som finansieres av Forskningsrådets Petromaks2-program (prosjektnummer 295173). Prosjektet er en del av et samarbeid med Brasil hvor partnere i Brasil har et samsvarende prosjekt finansiert av FINEP. Prosjektet tar for seg brønner som stenges (forlates) permanent og risikostyring knyttet til barrierer i slike brønner. I fremtiden vil det være et stort behov for styring av lekkasje-risiko for slike brønner. Det vil i prosjektet være aktiviteter knyttet til estimering og vurdering av lekkasjer gjennom barrierer, hvordan metoder for verifisering av barrierene kan brukes til å forbedre estimatene, og hvordan man kan bruke dette til å vurdere godheten til barrierene, samt vurdering av akseptkriterier. Dette er temaer som opptar både industrien og myndighetene.

Stillingen er knyttet til bruk av informasjonen for vurdering av risiko og barrierekvalitet, og vil til en viss grad tilpasses kandidatens bakgrunn og faglige interesse. Forståelse og beskrivelse av usikkerhet og relevante risikokonsepter, inkludert akseptkriterier, vil være sentralt. Aktivitetene vil kunne knyttes til beregningsmodeller, analyser og resultater utviklet fra øvrige delaktiviteter i prosjektet. Målet er å bidra til et sterkere fundament for styring av risiko for permanent nedstengte brønner.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor innenfor risikostyring eller industriell økonomi, eventuelt innenfor miljøanalyse, petroleumsteknologi eller teknologiske emner eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Har du annen type masterutdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning innenfor prosjektet beskrevet over kan du også bli vurdert. Kunnskap om norsk petroleumsvirksomhet er ønskelig.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskale enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger og Norwegian Research Centre AS (NORCE) i Stavanger. Et utenlandsopphold ved et anerkjent relevant forskningsmiljø vil bli vurdert

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A. Treen, tlf: +47 51831419, e-post [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen