Ledig stilling ved Statped

Tegnspråktolk i 100% vikariat Stavanger

Søknadsfrist: 26.01.2020

Statped søker tegnspråktolk til 100% svangerskapsvikariat fra 01.01.20 – 31.01.21. Alle tolkene i Statped er organisert under administrasjonsavdelingen i region vest, tolken det nå søkes etter vil få kontorplass ved Statped sine lokaler ved Statens hus i Stavanger.

Vi er interessert i deg som er engasjert og selvstendig, som gjennom å være en del av vårt team vil være med å utvikle tolketilbudet i Statped.

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer på www.statped.no

Totalt er det ti tolker fordelt på fem lokasjoner i Statped. Tolken i Stavanger har ansvar for tegnspråktolking for alle ansatte med tolkerettighet ved lokasjonen vår i Stavanger, men vil samarbeide og delta sammen med resten av tolkene i Statped ved behov.

Tolkene sin primære oppgave er å tolke for ansatte med tolkerettighet i kommunikasjonssituasjoner på arbeidsplassen, mellom tegnspråk og norsk muntlig/norsk skriftlig. Mindre oversettelsesarbeid kan også være aktuelt. Ordinær arbeidstid er 08:00-15:30 med mulighet til å benytte fleksibel arbeidstidsordning.

Når det gjelder bruk av tolkeressurser har Statped et nært samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral - tolketjenesten, og ledig tid i stillingen kan benyttes av NAV.

Det er anledning for tolkene i Statped å ta oppdrag for NAV på kveld og helg som overtid.

Arbeidsoppgaver

 • Tolking for hørselshemmede, døve og døvblinde i kommunikasjonssituasjoner på arbeidsplassen, primært ved Statped vest, arbeidsspråk er norsk tegnspråk, norsk muntlig og norsk skriftlig.
 • Bidra til bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt mellom hørende og hørselshemmede ansette
 • Informasjonsarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Administrative oppgaver knyttet til tolkearbeidet
 • Utvikling av fagområdet
 • Arbeidet vil i hovedsak foregå på arbeidsplassen, men noe reisevirksomhet må påberegnes
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God til å samarbeide og til å bygge relasjoner
 • Selvstendig og initiativrik
 • Fleksibel og omstillingsdyktig

Kvalifikasjoner

 • Fullført bachelorstudium i tegnspråk og tolking eller offentlig godkjent tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde
 • Relevant erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper
 • Kompetanse i tolking til og fra nordiske språk og engelsk er ønskelig
 • Innsikt i offentlig forvaltning og god rolleforståelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408 LR 21) i ltr. 39-55, tilsvarende kr. 381 200-488 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan Rådgiver (kode 1434) ltr. 50-65 (kr. 449 300-583 900 brutto per år) komme til anvendelse
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Andre opplysninger

I forbindelse med et eventuelt intervju kan søker bli utfordret på en praktisk tolkeprøve.

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Vikariat
 • Varighet: 01.01.2020 – 31.01.2021
 • Antall stillinger: 1
 • Tiltredelse: 01.01.2020 – Så snart som mulig
 • Arbeidssted: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Kontaktinfo

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Kontakt oss:

 • Anne-Cathrine L Hop (Avdelingsleder), 95872469