Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Forskningskoordinator - Handelshøgskolen

Søknadsfrist: 30.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som forskningskoordinator ved Handelshøgskolen ved UiS, fakultetsadministrasjonen. Den som ansettes vil inngå i et team med erfarne fagpersoner med ansvaret for Resilient-prosjektet.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet.


Fakultetet er organisert i tre avdelinger; Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans. Fakultetet er matriseorganisert. Fagavdelingene, ledet av avdelingsleder, har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Universitetet i Stavanger har nylig blitt tildelt midler fra Forskningsrådets program FINNUT til et stort forskningsprosjekt kalt Resilient. I Resilient skal skolene jobbe systematisk med å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle læring gjennom læringsopplegget Robust, som vil gi lærerne videreutdanning og læremidler. Vi vil teste Robust i en randomisert kontrollert studie (RCT) med minst 100 kontaktlærere i åttende klasse og deres elever. I den forbindelse har vi behov for en forskningskoordinator som kan ha det administrative ansvaret med å implementere intervensjonen og datainnsamlingen. De første fire årene vil stillingen være knyttet til forskningsprosjektet Resilient. Etter Resilient er gjennomført vil stillingen bli knyttet til andre forskningsprosjekt ved fakultetet.

Fakultetsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.

Hovedoppgaver

Som forskningskoordinator skal du hovedsakelig ivareta datainnsamling og daglig administrasjon av Resilient, i samarbeid med prosjektledelsen.

Andre hovedoppgaver:

 • bidra i prosjektgruppen til Resilient prosjektet
 • utarbeide gode rutiner for prosjektadministrasjon
 • bidra i forberedelse, behandling og kvalitetssikring av datainnsamlingen
 • holde kontakt med skoleeiere, skoler, lærere og foreldre
 • utarbeide informasjonsmateriell, formidle og markedsføre, i samarbeid med våre kommunikasjonsrådgivere
 • organisere utsendinger av materiell
 • bistå i forbindelse med rapportering

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • høyere utdanning på master- eller doktorgradsnivå
 • svært gode systematiske og administrative evner
 • svært gode datakunnskaper, inkludert excel
 • gode formulerings- og kommunikasjonsevner
 • kjennskap til kvantitative metoder/statistisk dataanalyse

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har gode samarbeidsevner
 • har erfaring med datainnsamlinger
 • er strukturert og effektiv
 • evner å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1434, kr 550.000 - 610.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51 83 37 01, epost [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi ønsker å rekruttere flere menn til fakultetsadministrasjonen og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen