Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Rådgiver innenfor forskerutdanning - Forskningsavdelingen

Søknadsfrist: 01.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver innenfor forskerutdanning ved Forskningsavdelingen.

Som rådgiver vil du primært ha ansvar for oppfølging av universitetets forskerutdanning. Du vil i tillegg bidra til utvikling av søknader til NFR og EU.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur-og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Forskningsdirektør er nærmeste overordnede for stillingsinnehaver.

Hovedoppgaver

 • drive plan-, utviklings- og koordineringsarbeid knyttet til forskerutdanning
 • bistå enhetene i oppfølgingen av universitetets planer for forskerutdanning
 • bistå universitetsledelsen og enhetene med rådgivning og spisskompetanse på forskerutdanning
 • drive utredning og saksbehandling for universitetsstyret og utvalg
 • være pådriver overfor fagmiljøene og delta i arbeidet med prosjektutvikling
 • delta i universitetets felles forskerutdanningssekretariat
 • bidra til utvikling av søknader knyttet til ph.d/postdoc mot EU
 • organisere institusjonelle seminar, kurs og arrangement
 • yte service og bistand overfor fagmiljøene

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum masternivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring fra universitets- og høgskolesektoren og erfaring med å søke midler fra Forskningsrådet, EU eller lignende
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 500 000 - 600 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Prorektor for forskning Merete Vadla Madland, tlf: +47 51 88 31 05, e-post: [email protected] eller til
 • Innovasjonsdirektør Troels Gyde Jacobsen, tlf: +47 51 83 30 63, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen