Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Prosjektrådgiver - Økonomiavdelingen

Søknadsfrist: 08.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som prosjektrådgiver ved Økonomiavdelingen.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.


Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Den som ansettes skal ivareta økonomistyring - oppfølging og intern kontroll knyttet til universitetets eksternt finansierte virksomhet (BOA). Vedkommende skal også støtte og rådgi fagenhetene innenfor økonomiforvaltning vedrørende eksternt finansiert virksomhet ved UiS og i universitets- og høgskolesektoren, og ivareta rapportering intern og eksternt. Prosjektrådgiver rapporterer til økonomidirektør.

Hovedoppgaver

 • regnskaps-, budsjett og prosjektoppfølging opplæring av prosjektledere innenfor økonomiområdet
 • intern kontroll relatert til korrekt behandling av prosjekter
 • støtte og rådgi fagenhetene, holde kontakt med fagenheter, prosjektledere og eksterne bidragsytere bidra ved interne og eksterne rapporteringer på prosjektene
 • prosjektoppfølging ved tertial- og årsoppgjørsrapporteringer
 • utarbeide oversikter, rapporter og prognoser til prosjektledere og fagenheter
 • delta og bidra til utvikling og vedlikehold av interne rutiner, retningslinjer og systemer kontrakter og avtaler knyttet til BOA (kvalitetssikring økonomiske forhold)
 • gjennomføre og bidra i oppstartsmøter
 • rådgivning og budsjettering ifb med søknadsarbeid mot ulike finansieringskilder prosjektfakturering og konteringskontroll, timeføring via prosjektmodul
 • delta i ulike institusjonelle og nasjonale utviklingsoppgaver

Kvalifikasjoner

Den som ansettes bør ha:

 • høyere økonomisk utdanning innenfor økonomi/regnskap eller tilsvarende
 • erfaring fra prosjektøkonomiarbeid
 • erfaring fra offentlig økonomiforvaltning fra universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring i bruk av Agresso UBW og generelt gode IKT kunnskaper
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • arbeider målrettet og nøyaktig
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 532.000 - 573 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf. 51832845, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen