Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Vikariat som økonomi- og eiendomskoordinator - Avdeling for bygg og eiendom

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Avdeling for bygg og eiendom ivaretar universitetets oppgaver innenfor forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendommer i hele landsdelen. Bygningsarealet omfatter ca. 300.000m2. Universitetet er i sterk vekst og har fått økende oppgaver innen avdelingens ansvarsområde, som omfatter bygningenes utvendige og innvendige tilstand, inkludert alle leieforhold.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vi har ledig et vikariat med snarlig tiltredelse og med varighet til 30.06.2020. Arbeidssted er Tromsø.

Du får jobbe med

Stillingen vil i hovedsak omfatte oppfølging av avdelingens interne økonomi.

Stillingen vil inneha følgende oppgaver:

 • systematisering av tekniske serviceavtaler
 • registrering av bygningsmessige anlegg,
 • fakturering av avdelingens avtaleportefølje
 • oppfølging av antall brukere i økonomisystemet,
 • fordeling og behandling av avdelingens saksbehandlingssystem.
 • bedring av bilagsflyt og regnskapsoppfølging,
 • utarbeide og iverksette rutiner for merking av inventar i IBS inventar.

Stillingen vil inneholde oppgaver vedrørende internhusleien, herunder besvare henvendelser angående arealoversikter og beregninger av husleie i internhusleieteamet, samt oppfølging av internhusleiematrisen.

Avdelingen har en stor portefølje av service og vedlikeholdsavtaler som ligger i vårt FDVU system Plania.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innen økonomi og administrasjon. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Det kreves god framstillingsevne på norsk.

Videre er det en forutsetning med relevant faglig erfaring og kompetanse tilpasset stillingens funksjoner.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til/erfaring fra de arbeidsområder og systemer stillingen skal administrere (UBW On web og produksjon, Plania, ePhorte, Paga, RT, IBS), samt god kjennskap til bygg og eiendomsportefølje.

I tillegg kreves det grundig kunnskap om matrisen for internhusleien.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi søker etter en person som har stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig, systematisk og effektivt arbeid. Den rette kandidaten er løsningsorientert og kontaktskapende, og har stor omstillingsevne samt evne til å raskt kunne sette seg inn i nye oppgaver.

Vi tilbyr

 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et mangfold av oppgaver
 • oppfølgingsansvar for en viktig del av avdelingens betydelige budsjett
 • snarlig tiltredelse
 • gode velferdsordninger, blant annet fleksitid og trening i arbeidstiden
 • gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønnen trekkes det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse fra bruttolønn.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønnen trekkes det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse fra bruttolønn.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen