Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

To faste stilinger som økonomirådgiver / seniorrådgiver innenfor prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 29.11.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Vil du jobbe for helseforskning i Nord? Er du lærevillig og har stor arbeidskapasitet? Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon på Det helsevitenskapelige fakultet! Vi som allerede er her ønsker deg velkommen til et veldig godt arbeidsmiljø.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

I Prosjektkontoret ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er det ledig to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tilsetting med arbeidssted Tromsø.

Prosjektkontoret består av en faggruppe på 11 personer som arbeider tett sammen med de vitenskapelig ansatte, institutt- og fakultetsledelsen, og har ansvar for den administrative støtten til eksternfinansiert forskningsaktivitet ved fakultetet. Denne utgjør over 500 forskjellige prosjekt og rundt 220 millioner kroner i eksterne midler årlig. Fakultetet har en målsetning om økt ekstern finansiering og prosjektkontoret er et viktig ledd i å nå dette målet.

Du får jobbe med

Stillingen vil innebære oppgaver innenfor økonomi og omfatter søknadsstøtte, budsjettering, prosjektoppstart, revidering og rapportering til finansieringskilder. Prosjektkontoret gir også råd til de vitenskapelig ansatte samt lederstøtte i spørsmål innenfor forskningsadministrasjon. Andre oppgaver må også påberegnes.

I det daglige arbeidet følger vi reglement og retningslinjer for økonomistyring i staten og finansieringskildenes regler. I tillegg har helseforskningsloven og personopplysningsloven stor innflytelse på prosjektoppfølgingen ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

I prosjektkontoret vil du få ansvar for egen prosjektportefølje og institutter. Du vil samarbeide med instituttleder, kontorsjef og prosjektledere i forbindelse med oppfølging av denne, og i forbindelse med søknadsstøtte. Du vil også ha tett kontakt med seksjon for organisasjon og økonomi ved fakultetet.

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell partner i samarbeid med de vitenskapelig ansatte og det tilrettelegges for, og forventes, personlig utvikling og kompetanseheving. Du vil i stor grad også kunne påvirke din egen arbeidshverdag og utvikling.

Kvalifikasjonskrav

Krav for ansettelse

 • Mastergrad innen økonomiske fag
 • Realkompetanse for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse

 • Erfaring med prosjektregnskap, prosjektkoordinering og rapportering
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet og/eller EU
 • Erfaring med budsjett og økonomi
 • Gode kunnskaper innen relevante IKT-systemer (UBW, avansert Excel, Exellerator etc.)

Personlige egenskaper vi søker

 • Stor arbeidskapasitet og motivasjon for gjennomføring
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig, samt være god i samarbeidssituasjoner
 • Proaktivt lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og kommuniserer godt

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Faggruppeleder for Prosjektkontoret Stian Røberg, [email protected], 77 64 56 88 eller
 • Nestleder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jannicke Persen, [email protected], 77 62 31 81

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen