Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver / rådgiver tilknyttet stab - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin (IKM), er det ledig en fast 100% stilling som seniorrådgiver/rådgiver i instituttets stab.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Arbeidssted er UiT Tromsø.

Du får jobbe med

Stillingen inngår i instituttets administrative stab, og skal primært utføre lederstøtte for kontorsjef og instituttleder. Arbeidsoppgaver vil være saksbehandling i tilsettingssaker, bla. utarbeiding av avtaler for bistillingsinnehavere, forvaltning og oppfølging av regelverk, utvikling av rutiner og retningslinjer, bistand rundt HMS samt administrativ støtte for instituttets forskningsgrupper og fagenheter. Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av endrende behov.

Den som ansettes vil være en viktig støttespiller for instituttleder og kontorsjef og stillingen innbyr til interessante og utviklende oppgaver innen fagutvikling, administrasjon og ledelse. Kontorsjef er nærmeste overordnede.

Om Institutt for klinisk medisin

Institutt for klinisk medisin (IKM) har 348 ansatte fordelt på 40 førstestillinger (professor/førsteamanuensis), 119 vitenskapelige bistillinger (professor II/førsteamanuensis II), 117 bistillinger med utdanning som hovedoppgave (universitetslektor II), 25 teknisk/administrative stillinger og 47 midlertidige vitenskapelige stillinger (stipendiat, postdoktor, forsker). IKM har et omfattende grensesnitt mot Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er organisert i 19 forskningsgrupper, hvor en av forskningsgruppene er lokalisert ved Nordlandssykehuset HF i Bodø, og 23 fagenheter for undervisning integrert med klinikkstrukturen i UNN og Nordlandssykehuset. IKM har ansvar for undervisning i klinisk medisin i legestudiet, bachelor- og masterstudiet i ernæring og bachelorprogrammet i paramedisin. Ekstern finansiering utgjør for tiden 34 % av instituttets totale budsjett. Instituttet har egen instituttadministrasjon med kontorsjef, stabsfunksjoner og studieadministrasjon.

Kontaktinformasjon

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig ha meget gode samarbeidsevner. Det stilles krav til at du er initiativrik og oppsøkende. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det kreves utdanning på masternivå innen relevante fagområder. Juridisk kompetanse relatert til ovennevnte arbeidsoppgaver vil bli tillagt betydelig vekt. Søkere med bachelorgrad som har lang og relevant praksis kan også vurderes.

Det er også en fordel at den som ansettes har erfaring med ulike administrative dataverktøy som PagaWeb, Ephorte og MS Office 365.

Vi tilbyr

  • et godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver eller 1434 rådgiver, avhengig av stilling og kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen