Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver / rådgiver - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig fast, 100% stilling som seniorrådgiver/rådgiver knyttet til grunnskolelærerutdanningene. Stilingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Velkommen som søker!

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og har studiested i Alta og Tromsø. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Du får jobbe med

 • administrative og koordinerings oppgaver knyttet til utdanningene
 • sammen med studieadministrasjonen planlegge, gjennomføre og rapportere fra emne- og programevalueringer
 • ansvar for oppfølging av møteplan og årsplan for utdanningen.
 • ansvar for oppdatering og oppfølging av databasen for fagressursfordeling (Microsoft Access) og sammen med studieleder utarbeide individuelle arbeidsplaner for vitenskapelig ansatte
 • ulike utredninger etter behov
 • arbeid med ulike statistikker og rapportering av disse
 • medansvar for formidling internt og eksternt.
 • oppfølging av internasjonalisering

Ved behov vil stillingen bli tillagt andre arbeidsoppgaver ved fakultetet og instituttet.

Kontaktinformasjon

Du kan få vite mer om stillingen av:

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning, minimum mastergrad. For å bli tilsatt i stillingen må man ha god kjennskap til studieadministrasjon og svært gode IKT-kunnskaper.

Den som blir tilsatt må kunne arbeide selvstendig, være initiativrik og fleksibel. Det stilles høye krav til gode samarbeidsevner. Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Den som tilsettes må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes etter statens regulativ som seniorrådgiver kode 1364 eller som rådgiver kode 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen