Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver / rådgiver - Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 24.10.2019

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 15 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no

Stillingens arbeidssted er Tromsø.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgavene er knyttet til fakultetets studieprogram, med et særskilt ansvar for den valgfrie delen av mastergradsstudiet i rettsvitenskap samt spesialfagsporteføljen. Analyse- og utredningsarbeid, herunder videreutvikling og arbeid med fakultetets kvalitetssystem og studieevalueringer, er sentrale arbeidsoppgaver som vil kreve høy grad av selvstendighet i oppgaveutførelsen. Saksbehandling, veiledning, rådgiving og studentrekrutteringsarbeid inngår også som del av stillingen. Arbeidsfeltet innebærer kontakt med studenter, fagmiljø og øvrige sentrale enheter ved UiT.

Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer, eller andre pålagte endringer.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha utdanning på hovedfag/mastergradsnivå, fortrinnsvis innen rettsvitenskap/jus. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk, samt gode administrative ferdigheter og analytiske evner. Stillingen stiller også store krav til nøyaktighet, systematikk, selvstendighet og gode samarbeidsevner.

 • Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring:
 • Erfaring fra arbeid i universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring fra saksbehandling og studiekvalitetsarbeid
 • God kompetanse i bruk av IKT i administrativt arbeid, og erfaring med Felles studentsystem (FS) og rapporteringsverktøy som Tableau

Vi ønsker deg som

 • er effektiv, strukturert, utviklings- og løsningsorientert
 • har handlekraft og gjennomføringsevne
 • evner å holde oversikt over informasjon, og samtidig ivaretar detaljene
 • kan utføre koordinerende oppgaver av kompleks karakter
 • har stor arbeidskapasitet, høy motivasjon og interesse for de sentrale oppgavene i stillingen
 • har gode relasjons- og kommunikasjonsevner

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge kjennskap til og erfaring fra de områder som stillingen skal ivareta, de nevnte egenskapene, motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere for tilsetting i rådgiverkodene, kan det være aktuelt å tilpasse arbeidsoppgavene og tilsette i stillingskoden 1408 førstekonsulent.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og karakterutskrifte
 • attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 og som seniorrådgiver kode 1364, eventuelt 1408 førstekonsulent, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT.

På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen