Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi / prosjektøkonomi - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Søknadsfrist: 29.10.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.


Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi. Stillingen er plassert ved Seksjon for organisasjon og økonomi, som er en enhet i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet ønsker å styrke tjenester og støttefunksjoner knyttet til eksternt finansiert virksomhet, og søker en person med økonomiforståelse, initiativ og gode samarbeidsevner.

Du får jobbe med

Stillingen inngår i et team som håndterer fakultetets økonomi på en halv milliard kroner. Vedkommende vil særlig få oppgaver knyttet til drift av eksternt finansierte prosjekter. Finansieringskildene er Norges forskningsråd, EU og offentlige og private kilder.

Arbeidsoppgavene vil omfatte både drifts- og utviklingsoppgaver, økonomiske analyser og veiledning/støtte til prosjektledere. Andre arbeidsoppgaver kan også bli aktuelle, avhengig av kvalifikasjoner og interesser til den som blir ansatt. For rette vedkommende vil det være gode muligheter for personlig utvikling.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning innen økonomisk-administrative fag. Erfaring fra lignende arbeid vil bli vektlagt. Vi søker en person med utpregede analytiske evner, god tallforståelse og gode Excel-kunnskaper. UiT benytter UBW økonomisystem. Erfaring fra dette eller lignende systemer er en fordel. Du bør ha gode kommunikative ferdigheter og samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi kan tilby

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Godt kvalifiserte kandidater kan bli tilsatt som 1364 seniorrådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på www.jobbnorge.no. Søknaden skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og karakterutskrift
  • attester og referanse med kontaktinformasjon

Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk. Søknadsdokumentene må ligge vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontakt

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Assisterende fakultetsdirektør og leder for Seksjon for organisasjon og økonomi, Christian Hansen, tlf. 77 64 69 63 / 45 23 02 20, e-post: [email protected] eller
  • Fakultetsdirektør Terje Aspen, tlf. 77 64 60 03 / 97 76 62 47, e-post: [email protected]

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen