Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen HR-analyse og rapportering, fast stilling - annen gangs utlysning

Søknadsfrist: 28.11.2019

Om stillingen

Ved Avdeling for organisasjon og økonomi, Seksjon for personal og organisasjon, er det ledig fast stilling som rådgiver /seniorrådgiver.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK) er en av fire avdelinger i universitetsadministrasjonen ved UiT. ORGØK er organisert i fire seksjoner, pluss en stabsenhet.


Avdelingen har en overordnet rolle innenfor personal- og organisasjonsfeltet, og yter støtte til universitetsledelsen, fakulteter og enheter innenfor de forvaltnings- og ansvarsområder som avdelingen ivaretar. Avdelingen utøver økonomiforvaltning og økonomistyring på alle nivåer i virksomheten, følger opp økonomiske tiltak, og leverer lederstøtte og administrativ støtte til fagmiljøene. Avdelingen har ansvar for at UiT til enhver tid har en robust og fleksibel organisasjon tilpasset gjeldende strategiske mål.

Du får jobbe med

Stillingen vil omfatte rådgivning og saksbehandling for avdelingen, med hovedvekt på HR-analyse og rapportering. Arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen inkluderer blant annet å fremskaffe underlag for utvikling av helhetlige og langsiktige mål og strategier, og planer, samt å sikre gode beslutningsgrunnlag og riktige tiltak og prosesser for å støtte organisasjons-, ledelses- og medarbeiderutvikling.

Sentrale arbeidsområder vil være:

 • arbeid med nøkkeltall/data på HR-området,
 • gjennomføre HR-analyser,
 • foreta faste rapporteringer på HR-området
 • bistå inn i prosjektarbeid og andre områder innen HR.
 • utredninger og saksforberedelser for universitetsstyret.

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Den som tilsettes vil arbeide nært sammen med andre saksbehandlere i avdelingen/seksjonen, og ved øvrige avdelinger i Administrasjonen og fakultetene/enhetene. Stillingen vil inngå i et tverrfaglig analyseteam. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en rådgiver/seniorrådgiver med høyere grads utdanning. Det kreves relevant erfaring/kompetanse, og god erfaring med bruk av Excel. Det kreves videre god systemforståelse og digital kompetanse, god framstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig, god evne til strukturert, analytisk, selvstendig, systematisk og effektivt arbeid, stor arbeidskapasitet, og gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver ut fra kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder Gunhild Stavem, tlf. 41677791 eller
 • Seksjonsleder Elisabeth Utheim, tlf. 48102788

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen