Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen HR - analyse og rapportering, fast stilling

Søknadsfrist: 17.09.2019

Om stillingen

Ved Avdeling for organisasjon og økonomi, Seksjon for personal og organisasjon, er det ledig fast stilling som rådgiver /seniorrådgiver.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Du får jobbe med

Stillingen vil omfatte rådgivning og saksbehandling for avdelingen, med hovedvekt på HR-analyse og rapportering. Oppgavene som er tillagt stillingen inkluderer blant annet å framskaffe underlag for utvikling av mål, strategier og planer, og å arbeide fram gode beslutningsgrunnlag, tiltak og prosesser for å støtte organisasjons-, ledelses- og medarbeiderutvikling.

Sentrale arbeidsområder vil være:

 • arbeid med nøkkeltall/data på HR-området
 • gjennomføre HR-analyser og vurderinger
 • foreta faste rapporteringer på HR-området
 • bistå inn i prosjektarbeid og andre områder innen HR
 • utredninger og saksforberedelser for styre og ledermøter

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Den som ansettes vil arbeide nært sammen med andre saksbehandlere i avdelingen/seksjonen, og ved øvrige avdelinger i fellesadministrasjonen og ved enhetene. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en rådgiver/seniorrådgiver med høyere grads utdanning. Det kreves relevant erfaring/kompetanse, og god erfaring med bruk av Excel og administrative systemer. Det kreves god systemforståelse og digital kompetanse, god framstillingsevne i muntlig og skriftlig norsk, gode engelskkunnskaper, gode samarbeidsevner, og god evne til strukturert, analytisk, selvstendig, systematisk og effektivt arbeid. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder Gunhild Stavem, tlf. 41677791 eller

Seksjonsleder Elisabeth Utheim, tlf. 48102788

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver ut fra kvalifikasjoner.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen