Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Forskningsadministrativ rådgiver / seniorrådgiver - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)

Søknadsfrist: 29.10.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.


Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er plassert ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling som er en enhet i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet ønsker å styrke tjenester og støttefunksjoner knyttet til ekstern finansiert virksomhet, og søker en person med avtaleteft, ordenssans og gode samarbeidsevner.

Du får jobbe med

Stillingen vil inngå i fakultetets team som arbeider med ekstern finansiering. Den tilsatte vil få et særlig ansvar for rådgivning, kvalitetssikring og administrasjon av FoU-kontrakter og samarbeidsavtaler knyttet til forskningsprosjekter. Arbeid med andre typer avtaler med samarbeidspartnere vil også være aktuelt for stillingen. Utviklingsarbeid på kontraktsområdet i samarbeid med andre enheter ved UiT vil også være en nærliggende oppgave.

I tillegg består arbeidet i blant annet registrering av informasjon knyttet til prosjektoppretting og oppfølging av digitale kontraktsarkiv hos Forskningsrådet og EUs forskningsprogrammer. Den tilsatte vil også ta del i annen aktivitet innenfor seksjonens ansvarsområder og kan omfatte både drifts- og utviklingsarbeid og lederstøtte.

Fakultetet ønsker å styrke FoU-samarbeid med næringslivet og den tilsatte vil bli delaktig i arbeid for å utvikle kompetanse for samarbeid med næringsaktører. UiT ønsker også å utvikle og forbedre tjenester knyttet til innovasjon og nyskaping. Arbeidet omfatter søknadsstøtte, herunder vurdering av prosjektklassifisering, immaterielle rettigheter og prosjektbudsjettering av oppdragsprosjekter. Andre aktiviteter knyttet til administrativ støtte i forskningsprosjekter kan også være aktuelle.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en selvstendig, strukturert og systematisk administrator som motiveres av å gi god sørvis til våre forskere og fagmiljø. Det er ønskelig med erfaring fra vurdering, kvalitetssikting og handtering av FoU-avtaler. Det er også ønskelig at søkere har erfaring eller kunnskap om administrasjon av prosjekter fra NFR, EU og andre finansieringskilder. Kompetanse og interesse for å jobbe med felter på øvrige forskningsadministrative områder vil telle positivt

Vi ønsker søkere med følgende kvalifikasjoner og erfaringer

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis mastergrad
 • Det er ønskelig med erfaring fra vurdering/kvalitetssikring av FoU-avtaler
 • Erfaring med søknadsprosesser og administrasjon av prosjekter til Forskningsrådet, EU og andre finansieringskilder
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Det forutsettes gode norsk- og engelskkunnskaper (både muntlig og skriftlig). Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Bedømmelses komité - rådgivende funksjonSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Godt kvalifiserte kandidater kan bli tilsatt som 1364 seniorrådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontakt

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Leder ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling Morten Sætran, tlf. 77 64 49 83 / 48151072, e-post: [email protected] eller
 • Seniorrådgiver Rune Larsen, tlf. 776 45552 / 926 20 132, e-post: [email protected]

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen