Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Fast stilling som rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi - Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)

Søknadsfrist: 29.09.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak), er det ledig en spennende fast stilling som økonom i fakultetsadministrasjonen innenfor forvaltning av prosjektøkonomien. Fakultetet har seks institutt og en administrasjon. Foruten forskning og undervisning i naturvitenskapelige og teknologiske fag, rettes aktivitetene mot klima, miljø og energi og andre samfunnsrelevante temaer.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

NT-fakultetet har 575 ansatte og total omsetning på 500 millioner kr. Den eksterne økonomien utgjør 180 millioner kroner. Fakultetet har en av de største porteføljene innenfor eksternøkonomi ved universitetet, og har en strategisk målsetting om å øke omfanget. Den eksterne virksomheten består av prosjekter finansiert av næringsliv, Norges Forskningsråd og EU. NT-fak er vert for flere sentre for fremragende forskning (SFF), ett senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), ett nasjonalt kompetansesenter og har flere ERC-grants. Du vil få ansvar for din egen prosjektportefølje og oppfølging av prosjektledere.

Arbeidsoppgaver

Du vil sammen med administrasjonens øvrige medarbeidere arbeide med varierte oppgaver knyttet til økonomifeltet. Stillingenes hovedarbeidsområde vil være samlet økonomistyring for prosjektøkonomien.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Budsjettering og rådgivning til forskere i hele prosjektets levetid, fra søknad til avslutning.
 • Økonomisk rapportering av prosjekter til finansieringskilder og prosjektledere
 • Tett samarbeid og oppfølging av prosjektledere, kontorsjefer og vitenskapelig personale. Det forventes at du bidrar til utvikling av modeller og kalkyler for rapportering og budsjettering
 • Utvikling og vedlikehold av modeller og kalkyler for rapportering og budsjettering.
 • Diverse regnskapsoppgaver og saksbehandling innen forskningsadministrasjons- og økonomifeltet

Kvalifikasjoner

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Proaktiv, løsnings- og resultatorientert
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Mastergrad i økonomi. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis.
 • Det er ønskelig med relevant praksis innenfor feltet forvaltning av eksternfinansiert prosjektøkonomi
 • Det er ønskelig med gode IT kunnskaper innenfor med økonomisystemet UBW og avansert Excel
 • Språkkrav: Norsk og engelsk
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

I vurderingen av søkerne vil vi også vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av leder i økonomiseksjonen Kurt Hemmingsen:

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden må inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester og referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Søk på stillingen