LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

HR-rådgiver - Seksjon organisasjon og HR

Søknadsfrist: 25.02.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Seksjon organisasjon og HR er ansvarlig for leveranser innen HR, organisasjon, informasjonsforvaltning og arkiv, samt servicetorg. Seksjonen består av 8 faglig dyktige medarbeidere og vårt klima kjennetegnes ved en åpen og inkluderende tone, stor takhøyde og medbestemmelse. Vi skal nå rekruttere en faglig trygg HR-rådgiver som vil få et stort ansvar i videreutviklingen av instituttets HR-arbeid.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • rekruttering, som innebærer hele prosessen
 • lederstøtte
 • saksbehandling av personalsaker, gjennom medarbeidernes ’livsløp’
 • ansvarlig for rapportering av HR-styringstall til ulike formål
 • oppfølging av arbeidsrettslig regelverk
 • on-boarding av nyansatte
 • utvikling og drift av e-læringskurs
 • oppgaver og ansvar innen seksjonens ansvarsområde (utover HR) må påregnes

Kvalifikasjoner

 • bachelor innen HR faget
 • erfaring fra HR-arbeid og rekruttering i statlig virksomhet
 • sertifisert bruker av anerkjent testverktøy til bruk i rekruttering
 • trygg i statlig regel- og avtaleverk i tillegg til kunnskap og god forståelse av Arbeidsmiljøloven
 • interesse for og god bruker av IT-verktøy, spesielt Excel
 • flytende i norsk
 • trygg i engelsk

Personlige egenskaper

 • strukturert og systematisk
 • tydelig i kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • høy grad av planmessighet og gjennomføringsevne
 • fleksibel og imøtekommende
 • evner å bevare ro og saklighet i hektiske situasjoner

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som rådgiver i stillingskode 1434 avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Organisasjon og HR, Kristin Günther.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge

Webcruiter-ID: 4345752724

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Kristin Günther (Seksjonsleder organisasjon og HR), 928 23 414
Powered by Labrador CMS