LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Rådgiver - prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 10.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved økonomiavdelingen er det ledig vikariat

Om stillingen

Ved Økonomiavdelingen er det i perioden 01.05.24 til 30.04.25 ledig vikariat som prosjektcontroller/rådgiver. Stillingen er knyttet til Seksjon for prosjektøkonomi og eksternfinansiert virksomhet. Hovedarbeidssted er p.t. Porsgrunn, men campus Drammen eller Vestfold kan vurderes.

USN er et flercampusuniversitet fordelt på 8 campus i regionen Buskerud, Telemark og Vestfold. Ved siden av en mangfoldig studieportefølje er USN en betydelig aktør som partner og leverandør innen forsknings- og utviklingssamarbeid i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Som prosjektcontroller skal du tilføre prosjekter og prosjektporteføljer - god økonomisk kompetanse, oversikt og struktur på økonomiske forhold og relasjoner.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Bidra til at institusjons- og fakultetsledelse har god kontroll og oversikt over økonomien i den samlede prosjektporteføljen, herunder tilsvarende for den enkelte prosjektansvarlige og -leder.
 • Dialog og samarbeid med prosjektledere og -eiere.
 • Ivareta kvalitet i prosjektregnskaper, prognoser og budsjett.
 • Ansvar for rapportering og analyser knyttet til prosjektøkonomi.
 • Følge opp prosjektøkonomien ved bruk av universitetets prosjektverktøy og webløsninger.
 • Utredningsoppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder.
 • Driftsoppgaver innenfor økonomi- og regnskapsområdet.

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen revisjon, økonomi og administrasjon fortrinnsvis på masternivå.
 • Realkompetanse kan kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Ønskelig med arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Relevant saksbehandlererfaring.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper, ønskelig med erfaring eller kjennskap til Unit4 økonomisystem.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ, drive prosesser og jobbe i team.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Kursing i økonomistyring av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter (NFR og EU).
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 557 100 – 692 400 per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode seniorrådgiver (SKO 1364) vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Tone Elisabeth Østvedt, epost/tlf: tone.e.ostvedt@usn.no / 480 00 218

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: simen.strommen@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS