LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Økonomi- og regnskapsrådgiver

Søknadsfrist: 12.02.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Økonomiavdelingen har ledig fast stilling stilling

Om stillingen

Ved økonomiavdelingen er det ledig fast 100% stilling som økonomi- og regnskapsrådgiver. Stillingen er knyttet til regnskapsseksjonen og nærmeste overordnede er regnskapssjef. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Vi ser etter en ny medarbeider til vår regnskapsseksjon og kan tilby spennende utfordringer. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et flercampusuniversitet fordelt på 8 campus i regionen Buskerud, Telemark og Vestfold. Regnskaps- og økonomifeltet er i stadig endring med økende bruk av digitale løsninger og utviklinger. Som rådgiver hos oss vil du jobbe med høyt kompetente fagmiljøer innen økonomistyring, regnskap og anskaffelser med målsettinger om å videreutvikle effektive tjenester og arbeidsprosesser med høy kvalitet ved hjelp av digitalisering og robotisering.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Rådgiver i seksjonen med ansvar for delprosesser ved regnskapsmessige tertial- og årsavslutninger
 • Utredningsoppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder
 • Pådriver for utvikling, implementering og oppfølging av endrede regnskapsprosesser fra bestilling til betaling, herunder digitale løsninger
 • Driftsoppgaver innenfor økonomi- og regnskapsområdet
 • Superbruker for digitale verktøy knyttet til regnskap og økonomioppfølging

 Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis master innen revisjon, økonomi og administrasjon. Teknologi og digitale emner kan gjerne inngå i fagkretsen
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Minst 1 – 5 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen revisjon eller regnskap
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper, ønskelig med erfaring eller kjennskap til Unit4 ERP økonomisystemer (tidligere Agresso)

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ, drive prosesser og jobbe i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden
 • Mulighet for hjemmekontor inntil to dager i uken

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 557 100 – 692 400 per år. I særskilte tilfeller kan stillingskode 1364 Seniorrådgiver og høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Britt Jorunn Langøy, epost/tlf: bjl@usn.no / 9582 7544 eller 
 • Økonomidirektør Terje Thomassen, epost/tlf: tet@usn.no, / 4024 7301

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS