LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Fakultetsrådgiver - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Søknadsfrist: 07.02.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som Fakultetsrådgiver

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som fakultetsrådgiver.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn eller campus Vestfold.

Vi søker en entusiastisk, selvstendig og tydelig senior administrativ ressurs som kan støtte fakultetsledelsen i utviklingen av fakultetets studieportefølje og i kvalitetsarbeidet innenfor utdanningene.

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er organisert i 6 institutt med virksomhet ved campusene Bø, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold. Fakultetet har ca. 250 årsverk og 2600 studenter. I tillegg har fakultetet PhD-program.Fakultetsadministrasjonen rapporterer til fakultetsdirektør og har medarbeidere på alle fire campus.

Vi ønsker at våre medarbeidere trives på jobb, og tilbyr selvstendige arbeidsplasser hvor du kommer langt med godt humør og en innstilling om at også dine kollegaer skal lykkes i arbeidet

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Analytisk støtte og samarbeid i utrednings- og utdanningsstrategisk arbeid med dekan/visedekan
 • Lederstøtte og saksforberedelse i arbeid med komplekse oppgaver/utredninger og høringer
 • Bidra i oppfølging av høgskolens kvalitetssystem på fakultetet. Herunder:
  • Sekretær for fakultetets kvalitetsråd
  • Prosess- og analysestøtte i arbeid med evalueringer av emner og studieprogram
  • Arbeid med akkreditering og periodisk evaluering av studier
 • Delta aktivt i utviklingsprosjekter ved fakultetet

Løpende omstillingsarbeid kan få innvirkning på administrative funksjoner og oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Realkompetanse med relevans for stillingen kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Det forutsettes relevant fagadministrativ erfaring, oppdatert kunnskap om lover og forskrifter innenfor utdanningsområdet, samt god organisasjonsforståelse og genuin interesse for høyere utdanning
 • Det vil bli lagt vekt på analytisk og strategisk tilnærming, høyt initiativnivå og god gjennomføringsevne
 • Det vil være en fordel med erfaring fra arbeid med store skriftlige dokumenter og saksforberedelse for styringsorganer, herunder erfaring med å etablere rutiner for dokumenthåndtering og -arkivering
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Oppdatert digital kompetanse

Det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver(SKO 1434), lt 55 - 67: NOK 488 000 - 605 000 per år. I særskilte tilfeller kan det vurderes innplassering som seniorrådgiver (1364), lt 60 - 75, NOK: 532 300 - 704 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS