Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Vikariat som økonomirådgiver ved Det helsevitenskaplige fakultetet

Søknadsfrist: 14.11.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Stillingen er ledig som følge av fødselspermisjon og vil ha opp mot ett års varighetEn av Tromsøs største bedrifter søker økonomirådgiver, er det deg?

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskaplige fakultetet er det største på UiT Norges arktiske universitet. Vi er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene. Hos oss forskes det både i dybden og i bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden.

Fakultetet har 10 institutter, over 50 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter.

Fellesadministrasjonen på Helsefak er en viktig brikke i tannhjulet og vårt fokus er å levere en best mulig tjeneste til kjernevirksomheten. Det ledige vikariatet er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi. Seksjonen har til sammen 23 stilinger, hvorav 9 stillinger er knyttet til innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, samt stillinger innen personal, HMS og forkontor til fakultetsledelsen. Seksjonens leder er nærmeste overordnede.

Stillingen er ledig som følge av fødselspermisjon og vil ha opp mot ett års varighet. Arbeidssted er i Tromsø.

Vår visjon er "Vi bidrar" til forskning, utdanning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør sammen med universitetets kjerneverdier.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgavene vil være varierte innenfor fagområdet økonomi.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Overordnet økonomistyring for fakultetets enheter
 • Budsjettering og budsjettoppfølging gjennom året i tett dialog med institutt/seksjon, herunder avviksanalyser
 • Diverse økonomiske utredninger og analyser.
 • Strategisk sparringspartner for fakultetets enheter
 • Generell rådgivning innenfor fagområdet økonomi
 • Utviklingsoppgaver og effektivisering innenfor fagområdet.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves det relevant utdanning på masternivå eller minimum bachelornivå kombinert med relevant erfaring.

Det er en fordel med relevant erfaring og kjennskap til UBW On! eller andre tilsvarende økonomisystem og erfaring fra offentlig sektor, gjerne fra universitetssektoren.

Det er en forutsetning at du kan sette deg inn i og anvende ulike IT-verktøy og du må kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Seksjonen håndterer en komplekst økonomi og regelverk, og det er derfor nødvendig med analytiske ferdigheter og evne til å møte brukerne med kompetanse, samtidig som behovet for effektivitet ivaretas.

Stillingen innebærer ustrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere. Det legges vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt. Samtidig krever stillingen stor grad av selvstendighet og initiativ.

Vi søker etter en ny medarbeider som vil være med å forme tjenesten gjennom et brukerorientert perspektiv og et kontinuerlig og systematisk fokus på forenklinger og forbedringer. Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra til et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon.

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Nyutdannede med relevant master oppfordres til å søke.

Vi kan tilby

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter Statens regulativ i kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen, tlf. 77 64 67 53 / 917 35 541, eller e-post [email protected], eller
 • Faggruppeleder økonomistyring Kine Nilsen, tlf. 77 64 68 50, e-post [email protected]

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen