Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seniorrådgiver / rådgiver personal og organisasjonsutvikling - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL)

Søknadsfrist: 01.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen personal og organisasjonsutvikling. Stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være lederstøtte knyttet til strategiske personaloppgaver og organisasjonsutvikling. Dette innebærer generell saksbehandling og utredning, lederstøtte i personalsaker som ikke håndteres av universitetets fellestjenester, samt bidra til å utvikle gode organisatoriske rammer ved fakultetet og instituttene. Utviklingsarbeid innenfor arbeidsmiljø, medarbeiderskap, karriereutvikling og lederutvikling vil også være en del av arbeidsporteføljen. Det vil måtte påregnes endring i arbeidsoppgavene over tid.

Kontaktinformasjon

Du kan få vite mer om stillingen fra:

  • Julia Holte Sempler, assisterende fakultetsdirektør, epost: [email protected], tlf: 776 646817

Kvalifikasjoner

Stillingen krever høyere utdanning (mastergrad el tilsvarende) innen relevant fagområde. Videre kreves det relevant arbeidserfaring fra arbeid innen HR eller personalforvaltning og gode kunnskaper i organisasjonsutvikling. Det er en fordel med kjennskap til norsk offentlig forvaltning, relevant lov- og avtaleverk og universitets- og høgskolesektoren.

Det er videre ønskelig med erfaring fra/ kunnskap om lederutvikling og konflikthåndtering. Ledererfaring er en fordel.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. Den som tilsettes må være løsningsorientert, brenne for å arbeid med å utvikle mennesker og organisasjoner. Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Om fakultetet

HSL-fakultetet har 7 institutter og 4 sentre. Disse er lokalisert til Tromsø, Alta, Harstad og Kirkenes. Ved fakultetet er det om lag 630 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Administrasjonen ved HSL er organisert i to seksjoner; Seksjon for organisasjon og økonomi og Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Seksjon for organisasjon og økonomi har 17 årsverk, og assisterende fakultetsdirektør er seksjonens leder og nærmeste overordnede. Den som tilsettes rapporterer til assisterende fakultetsdirektør men vil måtte påregne å arbeide selvstendig opp mot alle ledere ved fakultetet i tett samarbeid med dekanatet og fakultetsdirektør.

Vi tilbyr

  • et godt arbeidsmiljø
  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364 og som rådgiver i kode 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen