Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver innen studieadministrasjon - Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF)

Søknadsfrist: 10.10.2019

Om stillingen

Vi søker deg som er engasjert, som har erfaring med studieadministrativt arbeid og som vil jobbe med oppgaver som krever en aktiv, selvstendig og utadrettet arbeidsform med tett kontakt med studenter og faglig personale.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er en enhet ved UiT. Enheten består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, og en administrasjon som er felles for hele enheten. Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er del av administrasjonen for enheten og denne stillingen inngår i FUF.

FUF yter administrative tjenester til instituttene og til ledelsen ved enheten innen områdene utdanning, forskning og formidling. Seksjonen har et bredt ansvarsområde med medarbeidere som har en stor bredde i ansvar og oppgaver.

For ytterligere spørsmål om stillingen og dens innhold kan Øyvind Edvardsen kontaktes: [email protected] / +47 776 60 264

Du får jobbe med

Du vil delta i det daglige studieadministrative arbeidet med oppgaver innen planlegging og koordinering av utvalgte studieprogram:

 • Planlegging og samordning av studieaktiviteter
 • Opptak, prøve- og eksamensavvikling
 • Arbeid med fordeling av undervisningsressurser og oppsett av arbeidsplaner for det vitenskapelige personalet
 • Saksbehandling i studierelaterte saker

Arbeidet forutsetter god dialog og tett samarbeid med faglig og administrativ ledelse, andre administrativt ansatte, studenter og søkere.

Det kan være aktuelt at den som tilsettes får som oppgave å være sekretær for programstyret ved Musikkonservatoriet eller andre relevante styrer, råd og utvalg ved enheten.

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller ved endring i organisasjonen.

Nærmeste overordnede er seksjonsleder ved FUF.

Kontaktinformasjon

For ytterligere spørsmål om stillingen og dens innhold kan

Kvalifikasjoner

Du må må ha høyere utdanning, gjerne på mastergradsnivå eller tilsvarende, og relevant administrativ erfaring.

Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Du må ha svært god digital kompetanse og det er en fordel med kjennskap til administrative saksbehandlingssystemer, spesielt Felles Studentsystem (FS), Canvas og WiseFlow.

Vi søker deg som:

 • er sørvisinnstilt og fleksibel, strukturert og effektiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er positiv og engasjert

Vi legger vekt på rersonlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingene lønnes etter statens regulativ kode 1364 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen