Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver innen innkjøp / regnskap ved Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 11.11.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Det helsevitenskapelige fakultet

I fellesadministrasjonen, Seksjon for organisasjon og økonomi ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig to midlertidige stillinger innen innkjøp/regnskap. Stillingsandel er 100%. Begge stillingene er ledig ut juni 2020.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Fakultetet er det største på UiT. Vi er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene. Hos oss forskes det både i dybden og i bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden.

Fakultetet har 10 institutter, over 50 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter. Fellesadministrasjonen på Helsefak er en viktig brikke i tannhjulet og vårt fokus er å levere en best mulig tjeneste til kjernevirksomheten. De ledige stillingene er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi. Seksjonen har til sammen 23 stilinger, hvorav 9 stillinger er knyttet til innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, samt stillinger innen organisasjon, HMS og forkontor til fakultetsledelsen. Seksjonens leder er nærmeste overordnede.

Arbeidssted vil være Tromsø. Vår visjon er "Vi bidrar" til forskning, utdanning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør sammen med universitetets kjerneverdier.

Du får jobbe med

Stillingene er tiltenkt som primærkontakt for fakultetets institutter for gjennomføring av arbeidsoppgaver innen innkjøp og regnskap. Arbeidsoppgaver vil kreve tett kontakt med instituttets ledelse, forskningsgrupper og øvrige administrative tjenester, samt mot til å ta initiativer, se behov for utvikling, og sørge for at faggruppen og instituttene arbeider godt sammen.

Hovedoppgaver innen innkjøp vil bestå av oppfølging av innkjøpsprosessen fra behovet oppstår til vare eller tjeneste er levert. For å kunne utøve arbeidsoppgaver tildeles rolle Bestiller, som innebærer tilgang til økonomisystem samt universitetets ehandelsløsning. Viktige oppgaver skal være forespørsel/innhenting av tilbud, produksjon av innkjøpsordrer og gjennomføring av bestillinger, varemottak, oppfølging av mangelfulle leveranser og attestasjonskontroll. Det kan også bli aktuelt med fysisk varehåndtering og lagerhold.

Regnskapsoppgaver vil hovedsakelig bestå av behandling og attestasjon av inngående fakturaer, intern- og ekstern fakturering og attestasjon av refusjoner.

Et viktig arbeidsområde er kontinuerlig forbedring av rutiner og prosesser innen innkjøp og regnskap på hele fakultetet med bruker i fokus.

Stillingene må også ivareta øvrige oppgaver som tillegges seksjonen. Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av fellestjenesten spesielt og fakultetet generelt. Seksjonens leder er nærmeste overordnede.

Kvalifikasjonskrav

For stilling som rådgiver kreves det høyere utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå med økonomi og administrasjon i fagkretsen. For søkere med bachelor er det ønskelig med relevant faglig erfaring. Nyutdannede med relevant master oppfordres til å søke.

Det er en forutsetning at du kan sette deg inn i og anvende ulike IT-verktøy, og du må være trygg på å etablere kontakt samt kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Det er en fordel om du har erfaring fra offentlig virksomhet og gjerne fra universitets- og høgskolesektoren, og kjennskap til UBW On! eller andre tilsvarende økonomisystem.

Seksjonen håndterer et komplekst regelverk og en sammensatt og stor oppgaveportefølje. Det er derfor nødvendig med gode analytiske ferdigheter og evne til å møte brukerne med kompetanse, samtidig som behovet for effektivitet ivaretas.

Stillingen innebærer ustrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere. Det legges vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt.

Vi søker etter en nye medarbeider som vil være med å forme tjenesten gjennom et brukerorientert perspektiv og et kontinuerlig og systematisk fokus på forenklinger og forbedringer. Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra til et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon.

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi kan tilby

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen