Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver inne forsknings- og studieadministrasjon - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Søknadsfrist: 17.10.2019

Om stillingen

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er en enhet ved UiT. Enheten består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, og en administrasjon som er felles for hele enheten. Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er del av administrasjonen for enheten og stillingen inngår i FUF. Hovedarbeidsted vil være Kunstakademiet, men det vil være behov for å rullere arbeidssted mellom de ulike instituttene.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

FUF yter administrative tjenester til instituttene og til ledelsen ved enheten innen områdene utdanning, forskning og formidling. Seksjonen har et bredt ansvarsområde og medarbeidere med stor bredde i ansvar og oppgaver.

Du får jobbe med

Vi søker deg som vil bidra i et spennende miljø under utvikling.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren skal dekke et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen forsknings- og studieadministrasjon, som:

 • studieadministrative oppgaver knyttet til utvalgte studieprogram
 • forskningsadministrativ prosjektstøtte og saksbehandling
 • rådgiving ekstern finansiering
 • forskningsadministrative oppgaver knyttet til doktorgradsutdanning
 • internasjonalisering
 • kommunikasjonsarbeid og studentrekruttering

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller ved endring i organisasjonen.

Nærmeste overordnede er seksjonsleder ved FUF.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan innhentes ved å kontakte:

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå eller tilsvarende, og relevant erfaring. Det forutsettes kjennskap til UH-sektoren eller tilsvarende relevant administrativ erfaring. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og et skandinavisk språk.

Det kreves god digital kompetanse og det er en fordel med kjennskap til administrative saksbehandlingssystemer som brukes ved UiT.

Vi søker en person som:

 • er sørvisinnstilt og fleksibel, strukturert og effektiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er positiv og engasjert

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingene lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statenspensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen