Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver eksamen - Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 24.06.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det juridiske fakultet har 15 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger, og om lag 950 studenter. Fakultetet har to administrative serviceenheter med sine respektive arbeids- og ansvarsområder. Disse er Stabs- og forskningsseksjonen og Studieseksjonen, men dette kan bli endret i tråd med øvrig organisering ved UiT.

I fakultetets studieprogramportefølje inngår femårig integrert masterprogram i rettsvitenskap, ph.d.-program i rettsvitenskap, Master of Laws in Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Våre utdanninger har unike særtrekk og scorer svært høyt på studentundersøkelser knyttet til studiekvalitet.

I stillingen som rådgiver vil du inngå i et dynamisk og spennende arbeidsmiljø der du vil samarbeide tett med dine kollegaer, studentene, fagmiljøet og ledelsen. Studiesjefen er din nærmeste overordnede.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til studie- og eksamensadministrasjon, herunder studieveiledning, saksbehandling, eksamensplanlegging og praktisk arbeid relatert til eksamensgjennomføringen. Tilrettelegging av studiesituasjonen for studenter med funksjonsnedsettelser hører også med til stillingen.

Innholdet i stillingen vil kunne endres som følge av institusjonelle organisatoriske endringer, eller endringer i den interne organiseringen ved fakultetet.

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjoner:

 • utdanning på hovedfag/masternivå
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring:

 • erfaring fra arbeid i universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring fra saksbehandling, eksamens- og studieadministrasjon
 • god kjennskap til Felles studentsystem, WISEflow, Canvas og TP

Vi ønsker en person som:

 • er pålitelig, effektiv, strukturert og løsningsorientert
 • har gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • har stor grad av nøyaktighet, selvstendighet og handlekraft
 • er positiv, samarbeidsvillig og serviceinnstilt
 • evner å holde oversikt over mengder av informasjon, og samtidig kan ivareta detaljene
 • har stor arbeidskapasitet, høy motivasjon og interesse for jobben

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til de områder som stillingen skal ivareta. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • interessante arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver.

Kontaktinformasjon

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen