Stilling:

Politisk / kommunikasjonsmessig rådgiver

Søknadsfrist 26. november 2018

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste universitet. UiT er en drivkraft i nord og har bidratt til vekst og utvikling gjennom de siste 50 årene. UiT har store ambisjoner, er en kompleks organisasjon med spennende medarbeidere og studenter.


UiT er et flercampus breddeuniversitet med hovedcampus i Tromsø, Narvik, Alta og Harstad. I tillegg har universitetet aktiviteter i Bardufoss, Mo i Rana, Bodø, Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen og en rekke desentraliserte studietilbud. UiT har om lag 16 000 studenter og 4000 ansatte.

Vi søker en person som skal inngå i stab for rektor og direktør. Arbeidssted er UiT i Tromsø

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak omfatte politisk/kommunikasjonsmessig rådgiving for rektor og direktør, herunder praktisk lederstøtte som å skrive taler, presentasjoner, kronikker m.v.

Det vil også påløpe andre arbeidsoppgaver tillagt stab hos rektor og direktør. Stillingen krever stor grad av selvstendighet i oppfølging og implementering av beslutninger. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes

Stillingen skal bidra til å:

 • Styrke universitets posisjon som Norges Arktiske universitet
 • Nå virksomhetsmålene og oppfylle strategien Drivkraft i Nord
 • Støtte universitetsledelsen i det strategiske arbeidet mot politiske beslutningstagere og eksterne samarbeidspartnere

Nærmeste overordnede vil være assisterende universitetsdirektør.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitetsnivå og arbeidserfaring fra medie- og kommunikasjonsbransjen
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Kompetanse om politiske strukturer og beslutningsprosesser
 • Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
  • Nettverk i politikk og samfunnsliv
  • Koordinerings- og samarbeidsevner
  • Evne til å arbeide på eget initiativ

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Søknaden sendes elektronisk på søknadsskjema og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • Referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi kan tilby

 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et mangfold av oppgaver
 • gode velferdsordninger, blant annet fleksitid og trening i arbeidstiden.
 • gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • snarlig tiltredelse

Lønn etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes lovfestet pensjonsinnskudd på 2 % til Statens pensjonskasse.

Kontaktopplysninger

Nærmere opplysninger ved assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, tlf. 776 44998 / 907 96 693, epost: [email protected].

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen