Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

1 års vikariat og 1 års engasjement som innkjøpsrådgiver,100 % stilling

Søknadsfrist: 20.10.2019

Om stillingen

Vi søker etter deg som er utdannet jurist, økonom, eller har relevant erfaring innen offentlige anskaffelser.

Universitetet har et profesjonelt innkjøpsmiljø med høyt kvalifiserte innkjøpere. Vi har fokus på å utvikle beste praksis, og å tilrettelegge for effektive anskaffelsesprosesser med høy kvalitet, samt god forvaltning av UiTs avtaleportefølje.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK) er en avdeling i universitetsdirektørens stab, og ledes av organisasjons- og økonomidirektøren. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner og en stabsenhet. Hver seksjon ledes av en seksjonsleder. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte.

Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og innkjøp for hele UiT. Stillingen inngår i seksjonens faggruppe for innkjøp. Faggruppen består av 13 årsverk og ledes av vår innkjøpsleder. Anskaffelser og kontraktforvaltning er gruppens primæroppgaver.

Arbeidssted er Tromsø.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Deltagelse i anskaffelsesprosjekter
 • Bidra i videreutvikling av interne arbeidsprosesser
 • Rådgivning, opplæring og kvalitetssikring
 • Oppfølging av UiTs avtaleportefølje

Andre oppgaver i seksjonen kan tillegges stillingen.

Kontaktinformasjon

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning, master i økonomi og administrasjon eller master i rettsvitenskap (jurist). Relevant erfaring med offentlige anskaffelser og gjennomføring av anbudsprosesser, kan kompensere for utdanningskravet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner, er utadvendt og serviceinnstilt. I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • relevant erfaring, eller resultater fra utdanningen
 • personlige egenskaper og egnethet
 • forretningsmessig forståelse
 • evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer
 • gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ rådgiver (kode 1434). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Seniorrådgiver (kode 1364) kan bli vurdert for særlig godt kvalifiserte kandidater.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Arbeidsområde og organisering kan endres, og andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsfelt kan etter behov legges til stillingen.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen