LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Strategisk rådgiver i rektors stab - Universitetsledelsen

Søknadsfrist: 03.07.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar med kunnskap om helse, urfolk, hav, teknologi, klima og miljø,ressurser, geopolitikk og samfunns- og næringsutvikling som verden trenger. UiT er skapt av fremsynte folkevalgte, dedikerte ansatte og kunnskapstørste studenter som gjennom 50 år har gitt mer enn 65 000 fagfolk til samfunns- og næringsliv. UiT har et særlig mandat til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Les mer om UiT og arbeidet med vår nye strategi på uit.no. UiT har 17 100 studenter, mer enn 4 000 ansatte, og er etablert på 10 studiesteder i Nord-Norge. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. Strategisk rådgiver har sitt hovedarbeidssted i rektors stab på campus i Tromsø. #tromsolove

Om stillingen

Er du en person med solid erfaring i strategisk arbeid, politikk og kommunikasjon og brenner for kunnskapsutvikling i nord? I stillingen som strategisk rådgiver arbeider du tett med universitetsledelsen for å styrke universitetets posisjon nasjonalt, i Arktis og nordområdene. Arbeidet innebærer å legge til rette for å følge opp sentrale ambisjoner fra UiT sin nye strategi i godt samarbeid med universitetsledelsen og aktuelle fagmiljø. I stillingen ligger det også oppgaver knyttet til å bistå rektor i arbeidet med å styrke universitetets myndighetskontakt og samarbeid med sentrale, regionale og lokale aktører, samt å utvikle nettverket av samarbeidspartnere i instituttsektoren, næringsliv, universitets- og høgskolesektoren og samfunnet ellers. Dette, og at UiT består av flere campus og studiesteder, innebærer at du må regne med å reise endel.

Strategisk rådgiver vil samarbeide tett med seksjon for kommunikasjon og må for øvrig sikre god koordinering internt og eksternt i sitt arbeid.

Hovedarbeidsoppgaver vil være å

 • bistå universitetsledelsen med strategisk rådgivning
 • utforme budskap som formidles i taler, presentasjoner og kronikker
 • videreutvikle universitetsledelsens strategiske nettverk og posisjon

Stillingen er plassert i rektors stab og rapporterer til stabsleder. Arbeidsstedet er i Tromsø og du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Kontakt

Nærmere opplysninger kan du få av:

 • Stabsleder Julia Holte Sempler, telefon: 95 73 38 69, epost: j[email protected] eller
 • Rektor Dag Rune Olsen, telefon: 930 85 881

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivå (unntak fra utdanningskravet kan vurderes ved særlig relevant og langvarig erfaring)
 • interesse og innsikt i politikk og samfunn, samt erfaring og dokumenterte resultater med strategisk rådgivning, basert på dette
 • kunnskap om samfunnsmessig viktige institusjoner og aktører på regionalt og nasjonalt nivå
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • personlige egenskaper som gir
  • god kommunikasjons- og samarbeidsevne
  • evne til å danne relasjoner og nettverk med strategiske aktører
  • evne til å arbeide selvstendig og resultatorientert

Det blir betraktet som en fordel om du i tillegg har

 • innsikt i politiske strukturer og beslutningsprosesser på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå
 • et etablert nettverk innenfor strategisk viktige aktører
 • erfaring med strategisk kommunikasjon inn mot sentral ledelse i større virksomheter

Hos oss får du

 • svært meningsfulle og samfunnsmessig viktige arbeidsoppgaver
 • et stort spenn av tverrfaglige aktiviteter
 • et spennende og krevende arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Lønn etter avtale i statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver eller 1434 rådgiver etter kvalifikasjoner. For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves det minst universitets/høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarende nivå i kombinasjon med spesielt høy kompetanse innen fagområdet.

Fra bruttolønn trekkes lovfestet pensjonsinnskudd på 2 % til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • CV og søknadsbrev
 • vitnemål og karakterutskrifter
 • dokumentasjon på språkferdigheter og kommunikasjonsevne

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS