Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver i prosjektøkonomi «Arven etter Nansen»

Søknadsfrist: 20.02.2020

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), er det ledig en 100% fast stilling på eksterne midler som rådgiver innen prosjektøkonomi for prosjektet Arven etter Nansen. Prosjektet ønsker å styrke økonomihåndteringen i prosjektadministrasjonen, og søker en positiv person med god økonomiforståelse, initiativ og gode samarbeidsevner.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi og forskningsgruppen Arktisk marin systemøkologi.

Arven etter Nansen

Forskningsprosjektet Arven etter Nansen er det norske arktiske forskningsmiljøets felles satsing for å skape et solid kunnskapsgrunnlag for å bidra til helhetlig forståelse av et arktisk marint øko- og klimasystem i endring. Det skal være hovedfokus på det nordlige Barentshavet og tilgrensende områder. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom ti norske forsknings- og forvaltningsinstitusjoner, og involverer mer enn 150 forskere. Prosjektperioden er 2018-2023.

Prosjektaktiviteten omfatter internasjonalt forskningssamarbeid, og en betydelig feltinnsats (>360 toktdøgn), i hovedsak med det nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Totalbudsjettet i prosjektet er 740 mill kr. UiT er prosjekteier og har gjennom prosjektadministrasjonen ansvar for prosjektøkonomi og rapportering, i tett samarbeid med fakultetets organisasjon og økonomiseksjon, ni partnerinstitusjoner og Norges forskningsråd. Prosjektadministrasjonen består av prosjektledelse samt 3 rådgivere rettet mot arbeidsoppgaver innenfor forskning og utdanning, administrasjon, og kommunikasjon

Du får jobbe med

Stillingen inngår i prosjektets administrasjonsteam, men vedkommende vil også arbeide opp mot fakultetets øvrige økonomimedarbeidere. Arbeidsoppgavene vil særlig være knyttet til den økonomiske oppfølgingen av prosjektet. Dette omfatter rapportering til Norges forskningsråd, kontakt med de øvrige prosjektdeltakerne, anskaffelser og løpende kontroll med prosjektet, så vel som andre forefallende oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning innen økonomisk-administrative fag, samt relevant faglig erfaring. Manglende formell utdanning kan kompenseres med lang og relevant arbeidserfaring.

Erfaring fra økonomiarbeid og særlig fra drift av eksternt finansierte forskningsprosjekter, vil bli vektlagt. Vi søker en person som er nøyaktig, har god tallforståelse og gode Excel-kunnskaper. UiT benytter UBW økonomisystem. Erfaring fra dette eller lignende systemer er en fordel.

Du bør ha gode kommunikative ferdigheter og samarbeidsevner, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, og beherske engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2% pliktig innskudd til statens pensjonskasse.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Administrativ rådgiver i Arven etter Nansen Elisabeth Halvorsen, tlf. 77 62 08 56, e-post: [email protected] eller
  • Prosjektleder Marit Reigstad, tlf. 77 64 45 25 / 90 11 00 92, e-post: [email protected]

UiT - Drivkraft i Nord

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen