Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / internasjonalkoordinator – vikariat, juni 2020 - januar 2022

Søknadsfrist: 29.03.2020

Om stillingen

Vi søker etter rådgiver for koordinering av UiTs internasjonale studentmobilitet. Vi ønsker oss en medarbeider som trives i et internasjonalt arbeidsmiljø og som vil være med å bidra til at UiT når sitt mål om 20 prosent studentmobilitet innen 2020.

Arbeidssted vil være Avdeling for forskning, utdanning og formidling i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stillingen lyses ut som vikariat i perioden 1. juni 2020 – 31. januar 2022.

Du må være serviceinnstilt og kjenne organisasjonen godt da du vil fungere som bindeledd mellom fellesadministrasjonen og fakultetene i internasjonalt samarbeid med hovedfokus på avtalearbeid og studentmobilitet.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling har rundt 140 ansatte og er i dag delt inn i fem seksjoner; seksjon for internasjonalt samarbeid, seksjon for forskning og utdanningskvalitet, seksjon for kommunikasjon, seksjon for studieadministrasjon og seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt selvstendige og omfattende arbeidsoppgaver med spesielt ansvar knyttet til internasjonal studentmobilitet samt avtaleforvaltning med særskilt oppfølgingsansvar mot instituttene ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Ansvarsoppgaver for den som tilsettes vil blant annet være følgende:

 • Organisering og koordinering av fakultetenes rutiner og aktiviteter knyttet til utreisende studentmobilitet
 • Koordinering og tilrettelegging for innreisende utvekslingsstudenter.
 • Kontakt med og veiledning av instituttadministrasjon og fagmiljø.
 • Kvalitetssikring av UiTs utenlandske utvekslingsavtaler i tett samarbeid med fakultetet.
 • Kontakt med partnerinstitusjoner
 • Generell saksbehandling/utredning knyttet til øvrige internasjonaliseringsspørsmål

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med høyere utdanning på masternivå, men bachelorutdanning i kombinasjon med solid erfaring innenfor området kan også vurderes. Det kreves meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Videre ønskes erfaring fra studieadministrativ saksbehandling og internasjonalt mobilitetsarbeid. Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling samt evne til fleksibilitet.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og internasjonalt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søkerne vil bli vurdert av en komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen