Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektadministrator tilknyttet prosjektet "Healthy Choices"

Søknadsfrist: 26.02.2020

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig en fast stilling som rådgiver i 100 % stilling for snarlig tiltredelse.

Stillingen er tilknyttet stab i prosjektet "Healthy choices and the social gradient", finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet har en varighet fra 01.05.2019-30.04.2024.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for samfunnsmedisin er et av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen epidemiologi, helsetjenesteforskning og allmennmedisin. Instituttet har rundt 200 ansatte.

Healthy Choices and the social gradient

"Healthy Choices and the social gradient" er et av tre prosjekter som har fått en stor bevilgning (miljøstøtte) fra Norges Forskningsråd (NFR) fra 2019. Prosjektet favner store deler av forskningsmiljøet ved ISM og samarbeidspartnere ved forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet.

Store befolkningsundersøkelser og nasjonale helseregistre vil bli benyttet til å utforske sammenhenger mellom oppvekstforhold, levekår i voksen alder og helseutvikling i et livsløpsperspektiv. Planlegging av nye undersøkelser om helseforhold blant studenter og annen ungdom inngår i prosjektet. Utprøving av utradisjonelle kanaler for allmennrettet formidling av kunnskap om sunne helsevalg vil være en viktig del av prosjektet. Kunnskapsutveksling vil skje blant annet gjennom seminarer, workshops og konferanser.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere aktiviteter (møter, arrangementer) og miljøer i prosjektet.
 • Etablere og vedlikeholde administrative rutiner i tett samarbeid med deltakende parter.
 • Svare på henvendelser fra interne og eksterne forskere og miljøer.
 • Forberede saker til råd og utvalg i prosjektet.
 • Yte administrativ støtte til prosjektleder.
 • Ivareta kommunikasjon og samfunnskontakt, herunder vedlikehold av hjemmesider, intranett og sosiale medier.
 • Øvrige administrative oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi søker en proaktiv, utadrettet og serviceinnstilt teamarbeider med godt humør som liker å ta fatt på nye arbeidsoppgaver. Du må arbeide strategisk og systematisk, og kunne initiere og gjennomføre tiltak.

For stillingen kreves høyere utdanning på masternivå samt relevant administrativ erfaring. Dokumentert gjennomføringskraft vil vektlegges. Det er en fordel med kjennskap til universitetssektoren. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis innenfor relevant fagområde.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Gode samarbeidsevner er avgjørende og personlig egnethet vektlegges tungt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen