Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Økonomirådgiver (2 faste stillinger) - Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI)

Søknadsfrist: 16.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Det er ledig 2 stillinger som økonomirådgiver/controller i fast 100 % stilling ved campus Tromsø. Stillingene inngår i seksjonens budsjett- og økonomigruppe, som ledes av seksjonssjefen. Gruppen består av 7 ansatte.

Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) har ca. 22 ansatte som ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og anskaffelser for hele UiT. Vi bidrar til virksomhetsstyring gjennom økonomiske mål og tiltak. Vårt fokus er å gi profesjonell og god lederstøtte og administrativ støtte til fagmiljøene, samt utvikle beste praksis gjennom effektive og standardiserte prosesser.

Avdeling for organisasjon og økonomi (ORGØK) er en avdeling i fellesadministrasjonen ved UiT som rapporterer til universitetsdirektøren. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner og en stabsenhet. Hver seksjon ledes av en seksjonssjef. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet vil være økonomistyring og økonomiforvaltning på avdelings- og institusjonsnivå, både innen grunnbevilgning og ekstern finansiering.

Stillingene vil få tildelt et fast ansvarsområde, men må utover det regne med allsidighet knyttet til seksjonens oppgaveportefølje innen:

 • Budsjett- og økonomiarbeid, med fokus på budsjettkvalitet
 • Rapportering, analysearbeid og internkontroll
 • Systemadministrasjon for prosjektøkonomi, budsjett og rapportering
 • Utviklingsoppgaver knyttet til kontinuerlig forbedring og digitalisering
 • Eierskapsforvaltning, oppfølging og rapportering av eierskap i aksjeselskap

Oppgaver vil bli satt sammen ut fra seksjonens behov og søkers kvalifikasjoner og interesser. Det er spesielt behov for kompetanse knyttet til nytt budsjettsystem og til ekstern finansiering. Arbeidsområde kan endres innenfor avdelingens arbeidsfelt.

UiT benytter økonomisystemet UBW (tidligere Agresso), og arbeider for tiden med flere nye digitale løsninger og innføring av felles prosesser innenfor økonomi- og lønnsområdet, i samarbeid med NTNU, UiO og UiB.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Geir Sørensen, e-post: [email protected]

tlf. 412 88 877/77 64 49 54

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag, fortrinnsvis siviløkonom. Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede økonomer til å søke. Det er også mulig for studenter med avsluttende eksamen våren 2020 å søke på stillingene. Karakterutskrift må da vedlegges.

Vi vil vektlegge motivasjon for stillingen og personlig egnethet. I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant erfaring, eller resultater fra utdanningen.
 • Gode evner til å lære og formidle kunnskap.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Har evner til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et profesjonelt økonomimiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søknadene skal være på norsk, og all vedlagt dokumentasjon må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.