LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Museumsrådgiver ved Polarmuseet

Søknadsfrist: 18.04.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Det er ledig en fast 100% stilling som museumsrådgiver ved Polarmuseet. Polarmuseet er organisert under Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er en enhet ved UiT. Enheten består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet samt en felles administrasjon. Universitetsmuseet består av tre museer og en botanisk hage: Norges arktiske universitetsmuseum (hovedmuseet), Polarmuseet, museumsskipet MS Polstjerna og Tromsø arktiskalpine botaniske hage. Ansatte ved Universitetsmuseet driver forskning, formidling og innsamling av naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. I tillegg er museet forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune.

Rådgiverstillingen er knyttet til Polarmuseet og MS Polstjerna.

Vi søker en allsidig person med relevant utdanning og kompetanse. Du bør være strukturert og selvstendig, men også god til å samarbeide. Vi kan tilby en variert museumshverdag med et mangfold av arbeidsoppgaver knyttet til den daglige driften av Polarmuseet og MS Polstjerna.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

 • samlings- og arkivforvaltning
 • arrangementsavvikling
 • jevnlig vedlikehold av eksisterende museumsutstillinger
 • utvikling og produksjon av nye utstillinger
 • publikumshenvendelser og tilretteleggingsarbeid
 • formidlingsoppgaver som omvisninger og oppslag i sosiale medier
 • praktiske arbeidsoppgaver i museet

Arbeidet vil utføres både selvstendig og i tett samarbeid med andre. Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • utdanning på masternivå innen relevant fagkrets for Polarmuseet, fortrinnsvis innen kulturfag
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne i skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel med:

 • museumsfaglig kompetanse og/eller arbeidserfaring fra museumssektoren som samlingsforvaltning, utstillingsproduksjon, forskningskommunikasjon og arrangementsavvikling
 • erfaring fra administrativt arbeid, formidlingsarbeid og bruk av sosiale medier
 • praktiske egenskaper/erfaring fra praktisk arbeid

Vi søker deg som er strukturert og pålitelig, god til å samarbeide, serviceinnstilt, fleksibel og liker å forholde deg til andre mennesker. Arbeidsområdet er omfattende og høyt arbeidstempo vil være nødvendig til tider. 

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som muesumsrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS