LEDIG STILLING VED SINTEF

Senior sikrings- og beredskapsrådgiver

Søknadsfrist: 01.10.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

Har du like høye ambisjoner for sikring og beredskap som oss?

SINTEF er en av Norges mest anerkjent merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekrafts mål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekraftsrapport.

SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Det økonomiske overskudd vi skaper investeres for framtida gjennom laboratorier, vitenskapelig utstyr og din kompetanse. I SINTEF jobber ca 2200 mennesker for å skape teknologi for et bedre samfunn.

Vi søker en nøkkelperson som skal være en pådriver og jobbe helhetlig med sikrings- og beredskapsarbeidet i SINTEF. Denne stillingen er organisert i konsernstab under Avdelingen økonomi og styring sammen med 23 engasjerte medarbeidere.

I SINTEF er høy grad av profesjonalitet innenfor security en forutsetning for å kunne ivareta den konfidensialitet som våre kunder forventer. Med stadig mer komplekse omgivelser er behovet for profesjonalisering av fagområdet sterkt økende. Vår nye senior sikrings- og beredskapsrådgiver vil bidra til å sikre nødvendig utvikling på strategisk nivå i konsernet og implementering i organisasjonen.

Vår beredskap sikrer våre ansatte og våre øvrige verdier ved uforutsette hendelser. Senior sikrings- og beredskapsrådgiver vil bidra til å lede og videreutvikle SINTEFs beredskap.

Du vil jobbe strategisk sammen med sikrings- og beredskapssjef og ressurspersoner i konsernet gjennom SINTEFs Sikkerhetsutvalg og i faglig Forum for sikring og beredskap. Stillingen rapporterer til sikrings- og beredskapssjef.

Vi ønsker oss en ny medarbeider med:

 • Relevant utdanning på masternivå, alternativt militær eller politifaglig utdanning.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Sikkerhetsfaglig kompetanse og kjennskap til aktuelt lovverk og styrende dokumenter innen fagområdet.
 • Kommunikasjonsegenskaper og god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Beslutningsevne og gjennomføringskraft.
 • Personlig integritet og robusthet i krevende situasjoner.
 • God forståelse av virksomhetskultur i større organisasjoner.
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utviklingsarbeid innen fagområdene personellsikring, fysisk sikring, informasjonssikkerhet og beredskap.
 • Gjennomføre oppgaver med informasjonsdeling og opplæring innenfor fagområdet.
 • Ivareta rollen som stedfortreder for sentral beredskapsleder.
 • Bistå med følgende oppgaver:
  • Strategisk utvikling av fagområdet gjennom SINTEFs Sikkerhetsutvalg.
  • Operasjonell og taktisk utvikling av fagområdet gjennom Forum for sikring og beredskap.
  • Utarbeidelse av trusselvurderinger.
  • Lede og videreutvikle beredskapen i SINTEF.
  • Lede og delta i beredskapsøvelser.
  • Være konsernledelsens rådgiver og støttespiller.
  • Etterlevelse av eksportkontrollregelverket.

SINTEF tilbyr:

 • En selvstendig stilling med gode muligheter til faglig og personlig utvikling i samspill med dyktige mennesker
 • En utfordrende og sentral rolle i et stadig viktigere ansvarsområde i SINTEF
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Velkommen til SINTEF for å bidra til teknologi for en bedre verden!

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS