LEDIG STILLING VED SINTEF

Rådgiver - informasjonssikkerhet

Søknadsfrist: 20.01.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF skaper samfunnsnytte og konkurransekraft. I over 70 år har vi med viten og vilje, fra havrom til verdensrom bidratt til verdiskaping. Med ambisjon om å være et verdensledende forskingsinstitutt er SINTEF en viktig leverandør av forskning, innovasjon og teknologi til næringsliv og forvaltning. Sammen med våre kunder løfter vi frem innovasjoner og bærekraftige løsninger. Vi skaper teknologi for et bedre samfunn.

Konsernstab IT er en viktig samspillspartner for å realisere SINTEFs forretningsmessige mål knyttet til både effektivisering og digitalisering av vår produksjon, forskerforretning og utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller. For å lykkes med dette, arbeides det kontinuerlig med å sikre god forståelse og innsikt i arbeidsprosesser, informasjon og systemer, samt hvordan digitalisering kan være en katalysator for endring.

Vi har nå behov for å styrke vår kompetanse innenfor informasjonssikkerhet, og søker en rådgiver med et stort engasjement og interesse for fagfeltet informasjonssikkerhet. Som rådgiver vil du jobbe forretningsnært og med et spenn av oppgaver innenfor blant annet risikoanalyse og -styring, sikkerhetskultur og -opplæring, policy, prosedyrer og revisjoner, samt styring og ledelse av sikkerhet i våre prosesser og prosjekter. Du er en lagspiller som er tillitsvekkende og trygg i møte med ulike mennesker og fagmiljøer og har høy grad av personlig integritet og mot. Som rådgiver vil du bidra til at informasjonssikkerhet ivaretas i våre arbeidsprosesser og systemer, både i forskningen og administrativt i SINTEF.

Nærmeste leder er IT-sjef, men rapporterer faglig til IT Sikkerhetsleder og er plassert i SINTEF Konsernstab. Arbeidssted vil være Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • opplæringsaktiviteter innenfor informasjonssikkerhet
 • oppfølging av sourcingpartnere på hendelser og tiltak i drift
 • håndtering av hendelser, risikoanalyser og internrevisjoner
 • sikkerhetssertifisering (ISO27000) og compliance for IT-området
 • rådgivende funksjon mot sluttbrukere og forskningsprosjekter
 • prosess- og systemeierskap på SINTEFs sikkerhetsløsninger
 • vedlikeholde IT-beredskapsplan og gjennomføre beredskapsøvelser innenfor IT-området
 • vedlikehold av policy og prosedyrer for IT-sikkerhet

For oss er det viktig at du:

 • har relevant teknisk sikkerhetserfaring og erfaring med sertifiseringsprosesser og styring av informasjonssikkerhet
 • har relevant høyere utdanning innenfor IT
 • har god teknologi- og forretningsforståelse
 • er en teamarbeider og en som spiller på lag med andre
 • har erfaring med å jobbe bruker- og forretningsnært med informasjonssikkerhet
 • er inspirerende, energisk og kreativ med evne til nyskaping og nytenkning
 • har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret som en av de mest attraktive arbeidsgivere i Norge i en årrekke, og senest i fjor
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø
 • helt spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte IT-sjef i SINTEF Konsernstab Snorre Aasheim Ness, tlf. 932 12 037 eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søknadsfrist: 20.01.2022, men vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS