LEDIG STILLING VED SINTEF

Avdelingskoordinator i avdeling for Bioteknologi og nanomedisin

Søknadsfrist: 02.10.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Har du lyst til å jobbe med koordinering og oppfølging av forskningsprosjekter, administrativ støtte til gruppeledere og generell administrasjon i en forskeravdeling?

Til vår forskningsgruppe Industriell og Marin Bioteknologi søker vi en avdelingskoordinator (AK). Avdelingskoordinatoren vil ha en halv stilling tilknyttet et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), Industriell Bioteknologi. Avdelingskoordinatorene i SINTEF Industri er til daglig tilknyttet forskningsgrupper, og kandidaten vil være en nøkkelperson som aktivt støtter gruppe- og senterleder, prosjektledere og forskere innen administrativ oppfølging av forskningsprosjekter, praktisk organisering av gruppens og senterets virksomhet og sikring av effektiv drift. Vi benytter Maconomy som regnskapssystem. Du vil også få oppgaver for SINTEF Industris controllere og økonomisjef.

Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere hvor du bidrar administrativt til forskningsprosjekt fra idé til prosjektavslutning, samt gruppenes utvikling og ytelse.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Administrativ ansvar sammen med prosjektleder og prosjekteier ved prosjektoppstart, ‑rapportering og -avslutning.
 • Ansvar for oppfølging av prosjektøkonomi og -fakturering i forskningsgruppen og senteret.
 • Kommunikasjon med kunder og prosjektpartnere, og organisering av møter, seminarer og annet.
 • Kjenne og anvende alle verktøy og krav i SINTEFs styringssystem knyttet til administrative rutiner og administrativ oppfølging, og hjelpe prosjektledere og prosesseier med at kravene blir oppfylt
 • Delta proaktivt i utvikling og implementering av rutiner og systemer
 • Lederstøtte bla. mht. ukentlig og månedlig statusrapportering på gruppenivå, oppfølging av timeføring, intern/ekstern fakturering og andre interne rutiner, organisering av møter/seminarer og mottak av besøkende
 • Ansvar for bestilling og funksjon av eletroniske verktøy som PC, videokonferanse, kopi/print, kontormøbler og -rekvisitter, m.m.
 • Dokumenthåndtering og arkivering
 • Registrering av publikasjoner fra gruppene og aktive bidrag til ekstern kommunikasjon av gruppenes kompetanse og resultater gjennom elektroniske kanaler
 • Oppgaver som mottak av og tilrettelegging for nyansatte, jubileer og markeringer, generell administrativ støtte, samt andre forefallende oppgaver i det daglige

Vi søker etter personer som:

 • Har master innen administrative/økonomiske fag eller tilsvarende kompetanse fra arbeidserfaring; søkere på bachelornivå vil også bli vurdert
 • Har minst tre års arbeidserfaring, samt erfaring fra prosjektledelse/-støtte
 • Behersker standard dataverktøy (Office) og kjente økonomi- og administrative systemer. Har gode Excel-kunnskaper og kunnskaper innen elektroniske kommunikasjonsverktøy
 • Er systematisk, ryddig, proaktiv, effektiv og serviceorientert
 • Kommuniserer tydelig og direkte
 • Ønsker aktivt å utvikle og implementere effektive rutiner og systemer
 • Er selvstendig, og evner å samarbeide på tvers i organisasjonen
 • Kjenner seg igjen i SINTEFs verdier: ærlighet, raushet, mot og samhold
 • Har norsk som arbeidsspråk i tillegg til å beherske engelsk godt både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV, kopi av vitnemål og andre vedlegg som direkte understøtter kvalifikasjoner til stillingen, f.eks. attester o.l.

Hvem er vi:

Forskningsgruppen Industriell og Marin Bioteknologi (IMB) er en del av avdelingen Bioteknologi og nanomedisin ved SINTEF Industri. Vi utfører oppdragsforskning for norske og utenlandske industrikunder og er involvert i offentlig finansierte forskningsprosjekter (Norge, EU) innen bl.a. medisin og farmasøytika, og bioraffinering, hvor vi anvender vår kompetanse og teknologiplattformer innen bioteknologisk produksjon, analyse og biomasseprosessering. Gruppen består i dag av 20 personer, og vi jobber tett sammen med de øvrige fire forskningsgruppene i avdelingen samt andre grupper i SINTEF for å løse forskningsoppgaver innenfor våre fagfelt. Vi har et tett samarbeid med NTNU, og andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

SFI Industriell Bioteknologi (SFI-IB) er et nasjonalt forskningssenter som ledes av SINTEF og har 20 industri- og forskningspartnere. Senteret jobber for implementering av bioteknologiske innovasjoner i norsk næringsliv, deriblant enzymatiske og mikrobielle prosesser.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS